palo_Malin_Palö Forsström

Malin Palö Forsström

  • Gästlärare, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper
0

Mina forskningsintressen rör framför allt diskreta modeller inom sannolikhetsteori. De senaste åren har min forskning främst handlat om gauge-teorier på lattice som används för att approximera standardmodellen inom fysik.