cme_Magnus_Evertsson

Magnus Evertsson

  • Biträdande professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Dr. Magnus Evertsson är biträdande professor i ämnet Maskinelement vid institutionen för Industri- och materialvetenskap. Han erhöll doktorsexamen vid Chalmers år 2000 och blev docent i ämnet 2006. Sin egen forskning är inriktad mot maskinelement och maskinsystem med fokus och tillämpningar mot utrustning för bergmaterialproduktion inom ballast-, mineral- och gruvinustri. Han har nära samarbete med ledande tillverkare av bergbearbetande utrustning, producenter av bergmaterial och gruvindustri. Ett flertal av framkomna forskningsresultat och patent har implementerats i industriella processer och kommersiella industriprodukter.