job_Björn_Johansson

Björn Johansson

  • Professor, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap