Utbildning vid Fysik

Bild 1 av 3
Studenter
Fysiks övningslaboratorium. Foto: Henrik Sandsjö/Chalmers
Fysikgården
Studenter i Fysikhuset. Foto: Henrik Sandsjö/Chalmers

På institutionen för fysik har vi ett starkt engagemang i utbildning, från kandidat- till forskarutbildning, där fysik möter ingenjörskap. Vi är involverade i nio kandidatprogram, tre mastersprogram och tre forskarprogram. Vi finns belägna i en stimulerande och kreativ fysikmiljö med 200 lärare och forskare, 120 doktorander och 550 kandidat- och mastersstudenter.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grund- och mastersutbildning

Inom programmet Teknisk fysik, som ges på grundnivå, ger vi dig verktygen för att kunna lösa komplexa problem. 

Vi erbjuder två internationella mastersprogram där samtliga steg i utbildningen och undervisningen ges på engelska: masterprogrammet Fysik, och masterprogrammet Komplexa adaptiva system.

Såväl svenska som internationella studenter är välkomna att ansöka.

Läs mer om Masterprogram för Chalmersstudenter.

Forskarutbildning

Ungefär 70 doktorander är involverade i institutionen för fysiks forskarskolor:

Utbildningarna leder antingen till en licentiatexamen efter cirka två och ett halvt år eller en doktorsexamen efter fyra till fem år.

Utbildningen tillåter forskarstuderande att välja kurser till sin studieplan efter vetenskapligt intresse samt möjligheten till att undervisa. Utbildningen kommer dessutom att resultera i ett nationellt och internationellt nätverk genom deltagande i aktiviteter, såsom konferenser med mera.

Läs mer på sidan Forskarutbildning på Chalmers.

Kandidat- och mastersarbeten

Kandidatprojekt

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionen för fysik på Chalmers, samt på institutionen för fysik på Göteborgs universitet, presenteras i lärplattformen Canvas:

TIFX11 Kandidatarbetesval 2024

Mastersarbeten

I slutet av mastersutbildningen är det dags för examensarbetet eller exjobbet. Du hittar alla sökbara projekt som erbjuds vid Fysik på Exjobbsportalen.

Exjobbsportalen

Tentautlämning

Hämta ut din rättade tenta

När examinator har rättat och resultatet rapporterats in i Ladok kan du hämta ut tentan på den institution som gett kursen.