Verksamhetsstöd vid Fysik

Verksamhetsstödet stödjer institutionen i frågor som rör ekonomi, administration, kommunikation och personalfrågor. Här finner du också institutionens infrastrukturenhet.