Resurser och samarbeten vid Fysik

Stimulerade av vår tids behov och utmaningar är institutionen för fysiks ambition att främja en kreativ miljö för forskning, lärande och samverkan. Vi har ett stort engagemang i att sprida våra kunskaper om fysik i samhället, och tar fram och förmedlar ny kunskap och initierar och förstärker samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. 

Fysik är värdinstitution för två övergripande infrastrukturer vid Chalmers, Chalmers materialanalyslaboratorium och Chalmers e-commons, samt för forskningscentrumet Formulaex.

Grafenflaggskeppet, som samordnas från institutionen för fysik, har tagit grafeninnovation från labbet till kommersiella tillämpningar. Det är ett av de största forskningsprojekt som Europeiska kommissionen någonsin finansierat.

Centrum och infrastrukturer

Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL)

Laboratoriets primära funktion är att tillhandahålla resurser för att utföra världsledande forskning men även att verka som en mötesplats för forskare och studenter. Detta bidrar till ett multidisciplinärt angreppssätt på vetenskapliga utmaningar och till att kanalisera tekniköverföring och informationsutbyte med samhället i stort. Förutom detta verkar CMAL även för att tydligare synliggöra materialforskning vid Chalmers och för att förbättra kvalitén inom utbildning och tredje uppgiften.

Chalmers e-commons

Chalmers e-commons vänder sig huvudsakligen till forskare på Chalmers, men vissa resurser och expertfunktioner tillgängliggörs även till dig utanför lärosätet genom de nationella e-infrastrukturerna Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), och InfraVis.

Formulaex

Formulaex är ett SSF-finansierat industriellt forskningscentrum för funktionell leverans av RNA-baserade läkemedel. De tre akademiska partnerna Chalmers, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med Astrazeneca, Vironova, Camarus och Nanolyze. Centrumet bidrar med den grundläggande kunskap som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations RNA-baserade läkemedel.

Grafenflaggskeppet

Samordnat av Chalmers har Grafenflaggskeppet tagit grafeninnovation ut ur labbet och till kommersiella tillämpningar.

(Öppnas i ny flik)

Samverkan

Samhälle och näringsliv

Institutionen för fysik ska spela en nyckelroll i att möta samhällets utmaningar. Vi tar fram och förmedlar ny kunskap och initierar och förstärker samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Detta sker till exempel genom samarbeten i grundutbildningen, kring industridoktorander och i forskningsprojekt, men även genom kommunikation, deltagande i debatter och interaktion med allmänheten.

Fysikcentrum

Fysikcentrum Göteborg är ett samarbete mellan fyra institutioner: Fysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap och Mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, samt institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Vårt övergripande mål är att främja fysikämnet i Göteborg, vilket vi gör genom en rad olika aktiviteter.

Chalmers mikroskopiskola

Chalmers mikroskopiskola är en mötesplats för elektronmikroskopister verksamma inom industri, branschforskningsinstitut och akademi. Varje höst ges en kurs i svepelektronmikroskopi som behandlar modern metodik inom mikroskopi och mikroanalys.