Forskning vid Fysik

Institutionen för fysiks kärnverksamhet sker inom ramen för våra sex forskningsavdelningar. Våra forskningsprofiler omfattar bland annat grundforskning, biologisk fysik, material för energitillämpningar, oordnade system, komplexa oxider, yt- och nanofysik och subatomär- och plasmafysik.

Vi länkar samman tvärvetenskaplig och internationell forskning med ledande partners i områdena materialvetenskap, nanoteknik, biovetenskap och energiforskning med världsledande industriella forsknings- och utvecklingsprojekt.