Kondenserad materie- och materialteori

Bild 1 av 1
Illustrativ bild

Avdelningen för kondenserad materie- och materialteori konstruerar modeller för och utvecklar en förståelse av olika material och materialtyper och annan kondenserad materia, vilket kan leda till nya material, nya koncept för tekniska tillämpningar och strukturerade material med egenskaper utöver de som finns naturligt förekommande. För att åstadkomma detta kombinerar vi teori- och metodutveckling med beräkningstekniker och samarbetar med lokala och internationella experimentella grupper. 

Om avdelningen

Vårt arbete kännetecknas av ett starkt samspel mellan grundläggande och tillämpad forskning och detta gör det möjligt för oss att bidra till angelägna samhällsutmaningar, såsom hållbar energi och effektiv informationsteknik.

Vi deltar aktivt i Chalmers utbildningsprogram, både inom grund- och forskarutbildningen. Våra studenter får erfarenhet av avancerad teori och modellbyggnad, utvecklar därmed sin analytiska förmåga och sina beräknings- och problemlösande färdigheter. De deltar i samarbeten, ofta inom våra internationella forskningsnätverk. Vår vision är att främja den individuella utvecklingen hos våra studenter, så att de i framtiden kan insiktsfullt och effektivt bidra till samhället, den akademiska världen och industrin.

Vi utvecklar kvantitativa och mikroskopiska teorier för material och annan kondenserad materia, ofta med modeller som sträcker sig från elektronskalan och uppåt. De elektroniska, optiska, mekaniska och termiska egenskaperna hos 2D-material undersöks och vi samordnar det EU-finansierade projektet Graphene Flagship. Vi studerar och modifierar det optiska responset för nanofotoniska strukturerade medier såsom metamaterial och plasmoniska system, samt fotoabsorberande material för solcellstillämpningar. Metoder och programvara utvecklas för atomär modellering av komplexa flerkomponentmaterial och tillämpas på en mängd material och materialegenskaper.

Forskningsledare vid Kondenserad materie- och materialteori

Forskargruppsidor