Mikrostrukturfysik

Bild 1 av 1
A 50 micron single crystal sample loaded on the Rigaku Synergy R Single Crystal Diffractometer

Vår forskning handlar om material och vad som påverkar deras egenskaper. I första hand håller vi på med material som används i tekniska tillämpningar. Några exempel är stål för höga temperaturer i värmekraftverk, beläggningar på skärverktyg, nickellegeringar för flygplansmotorer och legeringar som används i kärnkraftverk.

Om avdelningen

Målet kan vara effektiv energiproduktion, förbättrad produktionsekonomi, minskad miljöpåverkan eller förbättrad säkerhet. För att förstå materialens egenskaper och hur dessa påverkas av hur de är tillverkade och hur de förändrar sig när de används, studerar vi materialen från makroskopisk nivå ner till atomär nivå. Detta gör vi genom att använda avancerade metoder som elektronmikroskopi, atomsondstomografi och mikromekanik, samt experiment vid synkrotron- och neutronanläggningar som Max IV och ESS. Då lär vi oss om materialens mikrostruktur, det vill säga hur de är uppbyggda avseende exempelvis kristallstruktur, faser och kornstorlek. Vi kan då förstå hur mikrostrukturen påverkar egenskaper som hållfasthet och korrosionsmotstånd.

Vi samarbetar mycket med svensk industri och svenska universitet och högskolor, men också internationellt i till exempel i EU-projekt.

Forskningsledare vid Mikrostrukturfysik