Göteborgs Lise Meitnerpris

Bild 1 av 1
Lise Meitner med studenter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemist_Lise_Meitner_with_students.jpg
Fysikern Lise Meitner med studenter, 1959. Upphov: Bryn Mawr College. Foto: Wikimedia commons.

Göteborgs Lise Meitnerpris delas ut av Fysikcentrum Göteborg till en forskare som gjort en banbrytande upptäckt inom fysik. 

Om Lise Meitner

Lise Meitner var forskare i Berlin, från 1907 fram till 1938 då hon tvingades fly till Sverige. Här kom hon att arbeta i 20 år. Som kvinna fick hon till en början inte delta i laboratorier där män arbetade och hon hade svårt att få en akademisk tjänst. Trots detta var hon en av de ledande kärnfysikerna i världen. Efter flykten till Sverige kom hon bli den första att förstå kärnklyvning, när hon under en vistelse i Kungälv julen 1938, tillsammans med sin brorson Otto Frisch, kunde förklara resultatet som Otto Hahn, hennes kollega i Berlin, skickat henne.

Göteborgs Lise Meitnerpris

Göteborgs Lise Meitnerpris delas ut i syfte för att premiera välmeriterade fysiker, såväl som för att berika den vetenskapliga miljön i Göteborg. Personer tillhörande Fysikcentrum Göteborgs fyra institutioner kan nominera till priset.

Priset instiftades 2006 av institutionen för fysik vid Göteborgs universitet och, förutom äran, får prismottagaren ett penningpris på 3000 euro och ett konstverk. I samband med prisutdelningen, som hålls i september varje år, håller pristagaren en föreläsning till minne av kärnfysikern Lise Meitner.

Pristagare till Göteborgs Lise Meitnerpris 2023

Nicola Spaldin
Nicola Spaldin, pristagare 2023. Foto: ETH Zürich / Giulia Marthaler

Nicola Spaldin är pristagaren till 2023 års Lise Meitner-pris. Hon tilldelas priset för "Fundamentala teoretiska bidrag och upptäckter inom multiferroics-fältet".

Nicola Spaldins banbrytande teoretiska bidrag till grundläggande förståelse om fysik och praktisk materialdesign, kombinerat med hennes vision och vetenskapliga ledarskap, har lagt grunden till att etablera och positionera en av de viktigaste klasserna av framväxande material för teknisk transformation idag – multiferroics.

Multiferroics, material som på en och samma gång är magnetiska och ferroelektriska, väntas bidra till stora samhälleliga förändringar inom ny teknologi. Samtidigt tillhandahåller materialet en rik grund för vetenskapliga upptäckter inom så vitt skilda områden som kondenserad materia och högenergifysik, nanoelektronik och astropartikelfysik, allt tack vare Spaldins nyskapande framsteg.

Nicola Spaldin är professor i materialteori vid institutionen för material vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz.

Hon studerade naturvetenskap vid Cambridge University, där hon tog en kandidatexamen i ämnet 1991. Hon flyttade sedan till University of California, Berkeley, där hon avlade sin doktorsexamen i kemi 1996. Därefter arbetade hon som postdoktor vid institutionen för tillämpad fysik vid Yale University, innan hon flyttade tillbaka till Kalifornien, där hon var biträdande professor (1997–2002), docent (2002–2006) och sedan professor (2006–2010) vid University of California, Santa Barbaras materialinstitution. Hon kom till ETH Zürich 2011.

På Youtube kan du ta del av Nicola Spaldins föreläsningar, forskning, med mera: Nicola Spaldin - Youtube

Tidigare prismottagare

Ferenc Mezei och Anne L'Huillier
Ferenc Mezei och Anne L'Huillier i Lise Meitner-rummer på Chalmers, september 2022.

Följande fysiker har tidigare mottagit Göteborgs Lise Meitnerpris:

Under 2022 delades Lise Meitnerpriset inte ut, med anledning av att coronapandemin redan försenat utdelningen av 2020 och 2021 års pris.