Göteborgs Lise Meitnerpris

Bild 1 av 1
Lise Meitner med studenter https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemist_Lise_Meitner_with_students.jpg
Fysikern Lise Meitner med studenter, 1959. Upphov: Bryn Mawr College. Foto: Wikimedia commons.

Göteborgs Lise Meitnerpris delas ut av Fysikcentrum Göteborg till en forskare som gjort en banbrytande upptäckt inom fysik. 

Om Lise Meitner

Lise Meitner var forskare i Berlin, från 1907 fram till 1938 då hon tvingades fly till Sverige. Här kom hon att arbeta i 20 år. Som kvinna fick hon till en början inte delta i laboratorier där män arbetade och hon hade svårt att få en akademisk tjänst. Trots detta var hon en av de ledande kärnfysikerna i världen. Efter flykten till Sverige kom hon bli den första att förstå kärnklyvning, när hon under en vistelse i Kungälv julen 1938, tillsammans med sin brorson Otto Frisch, kunde förklara resultatet som Otto Hahn, hennes kollega i Berlin, skickat henne.

Göteborgs Lise Meitnerpris

Göteborgs Lise Meitnerpris delas ut i syfte för att premiera välmeriterade fysiker, såväl som för att berika den vetenskapliga miljön i Göteborg. Personer tillhörande Fysikcentrum Göteborgs fyra institutioner kan nominera till priset.

Priset instiftades 2006 av institutionen för fysik vid Göteborgs universitet och, förutom äran, får prismottagaren ett penningpris på 3000 euro och ett konstverk. I samband med prisutdelningen, som hålls i september varje år, håller pristagaren en föreläsning till minne av kärnfysikern Lise Meitner.

Pristagare till Göteborgs Lise Meitnerpris 2024: Albert-László Barabási

Albert-László Barabási.
Albert-László Barabási. Foto: Hamu és Gyémánt / Lábady István

Fysikcentrum Göteborgs Lise Meitner-priskommitté presenterar stolt professor Albert-László Barabási, nätverksforskare, som pristagare av Göteborgs Lise Meitner-pris 2024.

Han belönas för "fundamentala bidrag till den statistiska fysiken i verklighetens nätverk och den revolutionerande insikten att de är ett resultat av tillväxt genom preferentiell anknytning."

Albert-László Barabási forskar inom nätverk, och fascineras av ett brett spektrum av ämnen: från att avslöja hjärnans struktur till att behandla sjukdomar med nätverksmedicin, till hur framgång inom konst uppstår och hur vetenskap verkligen fungerar. Hans arbete har bidragit till att avslöja den dolda ordningen bakom olika komplexa system med hjälp av kvantitativa verktyg inom nätverksvetenskap, ett forskningsområde som han varit pionjär inom, och det har lett till upptäckten av skalfria nätverk, vilket bidrar till att förklara uppkomsten av många naturliga, tekniska och sociala nätverk. Albert-László Barabási tillbringar större delen av sin tid i Boston, där han är Robert Gray Dodge-professor i nätverksvetenskap vid Northeastern University och är även verksam vid institutionen för medicin vid Harvard Medical School. Han delar sin tid med Budapest, där han driver ett projekt inom Europeiska forskningsrådet vid Central European University. Han är född i Transsylvanien, Rumänien, och tog sin masterexamen i teoretisk fysik vid Eötvös University i Budapest, Ungern, och sin doktorsexamen tre år senare vid Boston University.

Läs mer om Barabásis forskning på hans hemsida.

Prisceremoni och symposium

Prisceremonin hålls den 26 september, och följs av ett symposium till pristagarens ära den 27 september.

Prisceremoni för Lise Meitner-priset 2024

Välkommen att delta vid ceremonin där Fysikcentrum Göteborg delar ut Lise Meitner-priset för 2024 till nätverksforskaren professor Albert-László Barabási. Studenter är varmt välkomna att delta.

Symposium för Lise Meitner-priset 2024

Fysikcentrum Göteborg har nöjet att presentera ett symposium hållet till äran av årets mottagare av Lise Meitner-priset, nätverksforskaren professor Albert-László Barabási. Titel på symposiet: "Understanding complexity: network science and statistical physics" Studenter är varmt välkomna att delta.

Tidigare prismottagare

Ferenc Mezei och Anne L'Huillier
Ferenc Mezei och Anne L'Huillier i Lise Meitner-rummer på Chalmers, september 2022.

Följande fysiker har tidigare mottagit Göteborgs Lise Meitnerpris:

* Stefan W. Hell mottog Nobelpriset i kemi 2014 “för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi”. Anne L'Huillier mottog Nobelpriset i fysik 2023 ”för experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia”.

Under 2022 delades Lise Meitnerpriset inte ut, med anledning av att coronapandemin redan försenat utdelningen av 2020 och 2021 års pris.

Nominera till priset

Nomineringsprocessen är öppen för medlemmar i Fysikcentrum Göteborg. Den 1 februari är strikt deadline varje år för nomineringar till det årets pris.

Mer information finns på Chalmers intranät (logga in med Chalmers ID, CID):

Nominera till Göteborgs Lise Meitner-pris