Plasmateori

Vi har ett brinnande intresse för plasmor - heta, joniserade gaser - som också kallas materiens fjärde tillstånd. Plasmafysik är en fascinerande gren av fysiken som förenar elektromagnetism, strömningsmekanik, våg-partikel-interaktioner, relativistiska effekter och subatomär fysik.

Om gruppen

Vi utvecklar nya teoretiska och numeriska verktyg för att undersöka frågeställningar som främst är kopplade till magnetisk fusion, laserproducerade plasmor samt rymdplasmor. Inom magnetisk fusion studerar vi dynamiken hos strålar av snabba elektroner och instabiliteter. Inom laserplasmaområdet fokuserar vi på att förstå hur attosekund-korta ljus- och elektron-pulser interagerar med materia. I rymdområdet är vi intresserade av hur energi omvandlas mellan magnetfält och energirika partiklar, speciellt dynamo-effekten och magnetisk omkoppling. Möjliga tillämpningar sträcker sig från energirika partikel- och strålningskällor, via förståelse för plasmautbrott i rymden, till förbättrad design av fusionsreaktorer för storskalig energiproduktion.

Gruppsida

​Länk till forskargruppen Plasmateoris hemsida (på engelska)

(Öppnas i ny flik)

Kontakt

Tünde-Maria Fülöp
  • Professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Fysik
Istvan Pusztai
  • Docent, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Fysik