Nano- och biofysik

Bild 1 av 2
Ultrafast spectroscopy lab, Betül Kücüköz och Abhay Vivek Agrawal
Forskning vid elektronmikroskopet

Avdelningen för Nano- och biofysik fokuserar på fysiken hos nanoskopiska och biomolekylära strukturer och utforskar deras växelverkan med olika typer av stimuli, t.ex. elektroner, fotoner och neutroner. Vi utvecklar nya experimentella och beräkningsbaserade metoder och tillämpningar tack vare en unik position i gränslanden mellan fysik, kemi, biologi och medicin.

Genom vår forskning, undervisning och samverkan engagerar vi oss i utbyten med flera institutioner vid Chalmers, Göteborgs universitet liksom regionala, nationella och internationella universitet, industrier, institut och andra tekniköverföringsinitiativ.

Forskargrupper på Nano- och biofysik

Julie Gold group
Forskningsledare:​ Professor Julie Gold​

Fredrik Höök group​
Forskningsledare: Professor Fredrik Höök​

Käll group​
Forskningsledare: Professor Mikael Käll

Eva Olsson group​
Forskningsledare: Professor Eva Olsson

Shegai group​
Forskningsledare: Docent Timur Shegai

Jan Swenson group
Forskningsledare:​ Professor Jan Swenson