Samhälle och näringsliv

Bild 1 av 1
Entrén till Fysikhuset

Institutionen för fysik ska spela en nyckelroll i att möta samhällets utmaningar. Vi tar fram och förmedlar ny kunskap och initierar och förstärker samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Detta sker till exempel genom samarbeten i grundutbildningen, kring industridoktorander och i forskningsprojekt, men även genom kommunikation, deltagande i debatter och interaktion med allmänheten.

I vårt arbete med att nyttiggöra ska vi identifiera praktiska implikationer av vår forskning och forskningsresultaten vid institutionen. Vi ska också bidra till förutsättningar för, och underlätta samverkan med, olika externa aktörer. Det övergripande syftet är att möta behov och utmaningar hos våra samverkansparter och i samhället, för en hållbar framtid.

Institutionen har ett stort engagemang i att sprida våra kunskaper om fysik i samhället. Det görs bland annat genom deltagande i Vetenskapsfestivalen och AHA-festivalen. Vi är involverade i Fysikcentrum, en samarbetsplattform mellan fyra fysikorienterade institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet. Centrumets övergripande mål är att främja fysikämnet i Göteborg genom en rad olika aktiviteter. En av dem är verksamheten Fysiklek, som riktar sig till barn och unga inom skolan.