Teoretisk subatomär fysik

Vår forskning inom teoretisk subatomär fysik drivs av vår nyfikenhet att förstå underliggande principer, fysikaliska lagar och fundamentala krafter som beskriver världen omkring oss.

Forskningsmöjligheter i vår grupp innefattar teoretisk kärn- och elementarpartikelfysik samt astropartikelfysik. Besök gärna vår hemsida för att se vilka vi är, vad vi gör, och var vi finns.​

Länk till Teoretisk subatomär fysiks hemsida (på engelska)