Fysikcentrum Göteborg

Bild 1 av 1
Illustrativ bild campus Johanneberg

Fysikcentrum Göteborg (Gothenburg Physics Centre, GPC) är ett samarbete mellan fyra institutioner: Fysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap och Mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola, samt institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Vårt övergripande mål är att främja fysikämnet i Göteborg, vilket vi gör genom en rad olika aktiviteter.