Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Bild 1 av 1
Professor Ulf Gran vid svarta tavlan

Avdelningen för subatomär, högenergi- och plasmafysik bedriver forskning inom ett flertal olika områden. Vi inspireras av stora frågor kring universum: Vad är dess byggstenar? Vilka krafter verkar mellan dem? Hur har universum utvecklats? Vi utforskar också tillämpningar inom subatomär fysik, framförallt inom energiområdet.

Mer specifikt ligger våra forsknings- och utbildningsprojekt inom teoretisk och experimentell subatomär fysik, matematisk- och högenergifysik, plasmateori och fusionsforskning, samt reaktorfysik och modellering. Vi involverar ofta studenter på olika utbildningsnivå i vår forskning.

Inom avdelningen utnyttjas flera olika forskningsmetodologier: från teoretisk fysik och datorsimuleringar till experiment. Våra ansträngningar och expertis inom utveckling av avancerade analytiska och beräkningstekniska verktyg är en styrka som ofta ger våra forskare ledande roller i internationella nätverk. Vi värdesätter och vårdar dessa eftersom de frågeställningar som vi arbetar med ofta kräver kombinerade insatser av internationella, vetenskapliga samarbeten och utnyttjande av forskningsinfrastrukturer runt om i världen.

Forskargrupper på Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Experimentell subatomär fysik
Forskningsledare: Docent Andreas Heinz​, professor Thomas Nilsson

Matematisk fysik
Forskningsledare: Professor, Martin Cederwall​, professor Ulf Gran​

Plasmateori
Forskningsledare: Professor Tünde Fülöp, docent Istvan Pusztai 

Reaktorfysik, modellering och säkerhet
Forskningsledare: Professor Christophe Demaziere, docent Paolo Vinai​ 

Teoretisk subatomär fysik
Forskningsledare: Biträdande professor Riccardo Catena, biträdande professor Andreas Ekström, professor Gabriele Ferretti, professor Christian Forssén