Medarbetare på Subatomär, högenergi- och plasmafysik