Chalmers mikroskopiskola

Bild 1 av 1
Person vid ett mikroskop

Syftet med Chalmers mikroskopiskola är att skapa en mötesplats för elektronmikroskopister verksamma inom industri, branschforskningsinstitut och akademi. Varje höst ges en kurs i svepelektronmikroskopi som behandlar modern metodik inom mikroskopi och mikroanalys.

Näst kurs är planerad till hösten 2023. Du kan läsa mer om Chalmers mikroskopiskola på våra engelska sidor.