Fysiks ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupps uppgift är att regelbundet överlägga i frågor av strategisk och operativ natur av vikt för verksamheten.