Tracks – unikt utbildningskoncept

Tracks är ett utbildningskoncept som utvecklar både lärandet och lärandemiljöerna på Chalmers. Tracks betyder spår och det är just det Chalmers studenter erbjuds – spår mellan olika utbildningar i form av valbara kurser, där valen styrs av eget intresse. Inom ramen för Tracks finns möjligheter till individualiserad studiegång och samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin.

Välj en Trackskurs

Forma själv din utbildningsprofil med valbara och utmaningsdrivna kurser!

Samverka med Tracks

Chalmers välkomnar näringsliv och samhällsaktörer att delta och bidra i Trackskurserna.

Chalmers Fuse

Chalmers Fuse är ett unikt och flexibelt makerspace – en kreativ mötesplats för alla på Chalmers.

Kompetensutveckla dig genom Tracks

Chalmersalumner kan söka Trackskurser! Vissa kurser är även tillgängliga som uppdragsutbildning.

Bakgrund till Tracks

Ingenjörs- och arkitektutbildningar organiseras oftast per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. De traditionella, djupa ämneskunskaperna behövs alltid, men nu i större utsträckning även de gränsöverskridande. I takt med att de globala samhällsutmaningarna blir alltmer komplexa behövs en ny form av ingenjörer med bredare, mer tvärdisciplinära kompetenser. Därför har Chalmersstiftelsen valt att finansiera Tracks, en av de största satsningarna som har gjorts på utbildning i Chalmers 190-åriga historia.

I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika kunskaper och bakgrund för att tillsammans arbeta med aktuella samhällsutmaningar. Det kan handla om att samarbeta kring utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportbranschen eller tillsammans ta sig an frågeställningar kopplade till etik och AI.

Vad är en Trackskurs?

Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte något specifikt program eller en enskild institution. Kurserna är tvärdisciplinära och valbara. De är öppna för alla Chalmersstudenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner.

Professionella färdigheter

Trackskursernas arbetssätt utvecklar dina kunskaper och färdigheter i bland annat teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap – så kallade professionella färdigheter – utan att kompromissa med de mer djupgående ämneskunskaperna som varje kurs ger.

Samverkan med näringsliv, samhälle och den senaste forskningen

Trackskurserna genomförs i nära samarbete med det omgivande samhället, industrin och den senaste forskningen. Genom att tillsammans angripa verkliga frågeställningar och aktuella problem utvecklar studenterna nya arbetssätt och nätverk utanför sina egna ämnesområden och utanför akademins värld. Trackskurserna kan fungera som en brygga, från studierna till arbetslivet, och till exempel ge värdefull erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.