Han utvecklar rymdfarkoster

Bild 1 av 1
Foto på Joel Larsson
Joel Larsson läste Kemiteknik med fysik och jobbar nu som ingenjör på European Space Agency.

"Egentligen var jag aldrig riktigt intresserad av eller bra på teknik och naturvetenskap, men under studietiden växte en nyfikenhet fram."

Utbildning: Kemiteknik med fysik
Jobb: Ingenjör på European Space Agency

– På Chalmers får man lära sig att använda en rad olika problemlösningsverktyg. För mig har det mest användbara verktyget varit förståelsen av grundläggande principer, begrepp och lagar inom fysik, kemi och matematik. Dessa har hjälpt mig att förstå och förklara många av de tekniska problem som jag har stött på i arbetslivet.

Utöver en rad spännande studiebesök så var det utan tvekan alla människor som jag träffade, både i och utanför klassrummet.

Vad var det bästa med studentlivet?
– Redan under introduktionsveckorna gjorde kombinationen av fest och lek att man snabbt blev en del av gemenskapen. Det var också fantastiskt att ha friheten att själv styra över sin egen tid. Att kunna välja när man skulle gå på lektioner, när man skulle plugga eller när man ville träna.

Vill du veta mer om utbildningen som Joel läste?

Kemiteknik med fysik, civilingenjör

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med specifika egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränslandet mellan fysik och kemi.