Stipendier för studenter

Bild 1 av 1
Studenter på campus

Du som är student på Chalmers kan söka flera olika stipendier ur stiftelser och fonder som Chalmers administrerar och/eller förvaltar. En del stipendier kan sökas av alla, en del är villkorade utifrån specifika parametrar så som exempelvis utbildningsnivå eller utbildningsområde.