Besök våra program

Bild 1 av 1
Olgas trappa på Campus Johanneberg

Välkommen att besöka ett eller flera program när de har besökskvällar. Du kan anmäla dig till både digitala och fysiska träffar. De fysiska besökskvällarna äger rum på Chalmers campusområden och de digitala sker på zoom.

Programmens besökskvällar 2024