Hedvig gör Västsverige mer hållbart

Bild 1 av 1
Bild på Hedvig Pollak.
Hedvig Pollak bidrar till ett mer hållbart samhälle som projektledare på Lindholmen Science Park.

Hedvig Pollak är en av de drivande krafterna bakom ett initiativ som ska göra Västsverige mer hållbart och miljövänligt.

Hon läste Kemiteknik på Chalmers och jobbar nu som projektledare inom kemi- och materialindustrin på Lindholmen Science Park. Hedvig finns med i ledningsteamet för Klimatledande processindustri, ett program med visionen om en konkurrenskraftig industriregion baserat på förnybara och återvunna råvaror. Genom deras innovationsplattform samordnas och samverkar akademi, samhälle och industri i Västsverige.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– En vanlig arbetsdag handlar ganska mycket om att sammanföra olika aktörer för att skapa nya lösningar för klimatutmaningarna. Vi har forskning, samhälle och industri med oss i våra projekt. Det kan handla om att vi har plockat upp att det finns två bolag i vårt nätverk som vill testa en ny idé. Då kan vi ha möjlighet att finansiera ett förstudieprojekt kring detta. En vanlig dag kan också handla om att planera våra stora nätverksträffar där vi lyfter aktuella forskningsfrågor och resultat samt nya industrisatsningar. Mycket handlar om kontakt med olika människor för att driva innovation.

Jag kan även ha möten med våra industrier för att lyssna av vad som händer hos dem, och vad som behöver ske framåt. Vi är lyhörda för deras behov och utmaningar, och ser hur vi kan bidra till deras utveckling. Jag bevakar branschen också en hel del själv, för att hålla mig uppdaterad om vad som sker inom EU, till exempel om nya lagstiftningar och hur de kan appliceras på den svenska marknaden.

Hur stor är viljan att förändra och ställa om bland bolagen?
– Vi har ju med oss ett femtiotal bolag i regionen som verkligen har ambitionen att ställa om till en grönare och mer cirkulär processindustri. De satsar på att utveckla nya tekniker, produkter och tjänster som bidrar till klimatmålen. Ett exempel på det är att vi har finansierat projekt som handlar om hur stort vätgasbehovet kan bli framöver för industrin, och hur man kan använda vätgas som en möjliggörare för industrins omställning här i regionen. Vi har också finansierat projekt som handlar om att kunna öka återvinningen av plast, både genom mekanisk och kemisk återvinning samt hur man kan ersätta fossila råvaror med skogsbaserade sådana.

Att vi skapar lösningar tillsammans är en nyckel till hållbar omställning i alla industrier

Hedvig Pollakprojektledare på Lindholmen Science Park

Vad är det mest givande med ditt jobb?
– Det är spännande att vara med för att ta fram och finansiera projekt som kan tas vidare hos industrin och bidra till deras omställning. Jag tror att samarbete över gränserna och att vi skapar lösningar tillsammans är en nyckel till hållbar omställning i alla industrier. Det som blir otroligt givande är att få se vad som händer när man samarbetar på det sättet. Jag får se hur mina insatser kan göra skillnad för människor, miljö och samhälle.

Vad lärde du dig på Chalmers?
– Kemiteknik var en bra grund för det berör så många olika hållbarhetsfrågor. Hur ska vi få fram nya material som är hållbara? Som både håller längre, och inte leder till ökade utsläpp? Hur löser vi var vi ska få energi ifrån? Hur kan man elektrifiera saker? Allt det är kemi. Jag blev också otroligt tränad i problemlösning. Du kan få en uppgift som först verkar omöjlig, men från utbildningen får du verktygen med dig för att kunna bryta ner problem och angripa dom på olika sätt. När man sedan börjar jobba har man redan upparbetade metoder för att kunna hantera och lösa svåra uppgifter.

Blev det som du tänkte att det skulle bli?
– Jag har ett fantastiskt spännande jobb nu så alla mina förväntningar är överträffade. När jag började på Chalmers tyckte jag att det var roligt med kemi och biologi. Jag trodde att jag skulle jobba mer mot framtagning av läkemedel. Under utbildningens gång insåg jag hur kul det var med delarna som hade med processindustri och hållbarhet att göra.

Hur var ditt studentliv?
– Fantastiskt! Jag var väldigt aktiv i olika föreningar och tyckte att det var roligt att lära sig andra saker på Chalmers än bara det man fick lära sig i de teoretiska kurserna. Man blev bra på att planera sin tid och fick ett stort nätverk i och med att man träffade kompisar från andra utbildningar. Det gjorde att man kunde se saker och ting från många olika perspektiv även i plugget.

Vill du veta mer om kemiteknik på Chalmers?

Kemiteknik, civilingenjör

Tackla framtidens stora utmaningar som framställning av hållbara produkter, miljövänlig energi och bioråvaror i en utbildning som kombinerar kemi, matematik och teknik. Du kommer att formulera problem och effektivt lösa dem för att utveckla allmännyttiga produkter och tjänster. Samhället och flera olika branscher i näringslivet, inte bara kemiindustrin, är i stort behov av den här typen av ingenjörer.