Så funkar studierna

Bild 1 av 2
Students in front of a whiteboard
Så fixar du studierna på högskolan – få tips och råd från experter. En film om hur du pluggar smart.

Det är en hel del skillnader mellan att studera på gymnasiet och på universitetet. Här reder vi ut en del av det viktigaste du behöver känna till! 

Kandidatprogram – de tre första åren

Under dina första tre år läser du ett kandidatprogram på grundnivå, efter varje avslutat år kan du få 60 högskolepoäng och efter avslutat program har du fått ihop 180 poäng. Oftast läser du två kurser parallellt som du sedan avslutar genom någon form av examination innan du påbörjar nästa kurs. Detta innebär att du fördjupar dig i ett eller två ämnen i taget. Kandidatprogrammet är på svenska men du kan komma att ha vissa kurser och viss kurslitteratur på engelska.

 

Studera på grundnivå

Ingenjör, arkitekt eller sjöbefäl? Det finns flera olika program och inriktningar att välja på.

Välj ett masterprogram som passar dig

Väljer du att läsa ett masterprogram efter avslutat kandidatprogram har du möjlighet att inrikta dig på det du är intresserad av. Masterprogrammen är öppna att söka för alla behöriga, även från andra universitet utomlands eller i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både svenska och internationella studenter. Undervisningen bedrivs därför helt på engelska, förutom ämneslärarprogrammet Lärande och ledarskap som ges på svenska. Du kan också välja att läsa båda avslutande åren på ett annat universitet, i eller utanför Sverige. Med en grundutbildning från Chalmers kan du bli behörig till många masterprogram runt om i världen!

Börja yrkeslivet med ditt examensarbete

Under din sista termin på ditt masterprogram jobbar du med ett examensarbete, ibland kallat exjobb. Då kommer du använda dina kunskaper för att utreda, analysera och föreslå en lösning på ett verkligt problem. Väljer du att göra ditt exjobb på ett företag får du inte bara nya insikter om ditt kommande arbetsliv, du får dessutom bra kontakter som många gånger leder till jobb. 

I ditt program finns olika sorters kurser

  • Obligatoriska kurser:
    Kurser som alla studenter på programmet måste läsa för att kunna avsluta programmet och få en bra grund.

  • Obligatoriskt valbara kurser:
    Valbara kurser inom ditt program. Genom dina val kan du fördjupa dig mer inom ett visst ämne.

  • Valbara kurser:
    Kurser som inte ingår i din programplan. I en del program kan du välja valbara kurser som ligger utanför din programplan. Det innebär att du kan forma din utbildning efter dina intressen.

Studera masterprogram

För att fördjupa dina kunskaper inom ett särskilt ämnesområde kan du välja att läsa ett av Chalmers cirka 40 masterprogram​.

Undervisningsformer

Hur dina dagar på högskolan ser ut skiftar mellan kurser och program. Variationen kan vara alltifrån föreläsningar i stora grupper till mindre projekt med individuell handledning. En del kurser har mycket schemalagd undervisning och andra har mer självstudietid eller grupparbeten. I en del utbildningar tillbringar du mycket tid i labb, verkstäder, ritsalar och simulatorer medan du i andra har mer klassiska föreläsningar och seminarier. Vilken utbildning du än läser förväntas du ta stort eget ansvar för dina studier, men du kan alltid få stöd från dina lärare och din studievägledare.

Repetera genom en förberedande kurs

Fräscha upp kunskaperna inför dina kommande studier med en förberedande kurs i matematik, fysik, programmering eller kemi.


Du kanske också är intresserad av