tekniksprångare


Tekniksprånget

​Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar.
 
Under fyra månaders betald praktik får ungdomar möjlighet att praktisera på teknikföretag över hela Sverige. I programmet medverkar över 230 arbetsgivare på över 120 olika orter. Totalt har över 3000 ungdomar deltagit i Tekniksprånget sedan starten 2012. Syftet är att de ska få en inblick i ingenjörsyrket och inspireras till att gå en högre teknisk utbildning.
 

Möt våra tekniksprångare

På Institutionen för industri- och materialvetenskap har avdelningen Produktionssystem haft förmånen att få ta emot praktikanter från tekniksprånget. De har under sin praktik deltagit i många olika aktiviteter för att få en god inblick i Chalmers verksamhet. Här kan du både läsa och hör om när tekniksprångarna själva berättar om sin tid på Chalmers.

Johanna

Hej! Jag heter Johanna och är 18 år gammal. I juni 2019 tog jag studenten från NTI
Johanneberg (f.d. IT-Gymnasiet Göteborg) där jag läste teknikprogrammet med inriktning
informations- och medieteknik. Jag har alltid övervägt att läsa till ingenjör, men inte vetat
vilket område som varit mest intressant. Under gymnasiet läste jag därför till kurser som
biologi 1 och kemi 2 för att bredda mina kunskaper åt det naturvetenskapliga hållet. På
våren i trean visste jag fortfarande inte vad jag ville studera, och kom då till slutsatsen att
ta ett sabbatsår och fundera vidare. Mitt i allt detta fick jag hem information om
tekniksprånget och tänkte att det kanske skulle kunna vara bra att ha som alternativ till
andra eventuella jobb. Bland alla annonser fångade Chalmers forskningsverksamhet mitt
intresse, vilket gjorde att jag också sökte.
 
Nu har jag varit här i snart 3 av 4 månader och har fått lära mig otroligt mycket! Den
forskningen som bedrivs här på Industri- och Materialvetenskap är mest kopplad till
maskinteknik, automation och mekatronik, och jag har därför fått arbeta med flertal
områden som exempelvis kollaborativa robotar, CAD, AI och VR, men även andra saker
som projektplanering, studiebesök och nätverkande. Jag har inte bara fått träffa ingenjörer
utan alla möjliga människor som samarbetar för att främja svensk industri och teknisk
utveckling.
 
Framöver vet jag fortfarande inte konkret vad jag ska välja, men teknisk högskola och
ingenjörsutbildning är fortfarande det övervägande alternativet. Det kommande året har
jag tänkt att fortsätta testa nya saker, läsa fristående kurser och bredda mina vyer
ytterligare. Men att fördjupa sina kunskaper ytterligare, applicera dem på andra områden
och lösa problem är något som jag alltid kommer vilja göra! Så sök tekniksprånget, det blir
kul!

Sabina

Hej! Mitt namn är Sabina och jag är 19 år gammal. I början av sommaren 2019 tog jag
studenten från Sigrid Rudebecks gymnasium där jag läste det naturvetenskapliga
programmet. Att läsa vidare på universitetet var bestämt, men exakt vad jag skulle välja
var lite mer osäkert. Bland annat var civilingenjörs-linjerna något jag funderat mycket på.
Jag valde därför att ta ett sabbatsår för att jobba och fundera. Att söka till Tekniksprånget
var därmed ett givet val - då jag under arbetstid kan få en närmare inblick i ingenjörsyrket.
Dessutom att göra Tekniksprånget på Chalmers och få en inblick i deras forskningsmiljö
var också något som lockade.
 
Mina planer för framtiden är dock ännu osäkra. Men jag är mycket glad över att jag gått
tekniksprånget - det har verkligen varit lärorikt! Till exempel genom att träffa och dela
tankar med färdigutbildade ingenjörer och andra tekniksprångare har jag både uteslutit
och intresserats av flera olika utbildningar.

Bild på tekniksprångare

Johanna

Mitt namn är Johanna och jag är 19 år. Jag tog studenten från Kitas Gymnasium i Juni 2018 där jag läste Naturvetenskapsprogrammet. Jag visste att jag ville ta ett sabbatsår och jobba, och samma höst fick jag höra om Tekniksprånget. Jag hade funderat på att titta närmare på olika ingenjörsutbildningar, och tyckte att få gå Tekniksprånget på Chalmers skulle ge mig möjlighet att få en bra inblick i olika yrken och utbildningar. Jag ska vara på institutionen  för industri- och materialvetenskap fram till sommaren, och en del av den tiden kommer jag spendera med Linnea A och Sanna.

På fritiden tycker jag om att rita, läsa, och spela tv-spel, samt att jag är aktiv som ledare inom min scoutkår. Min dröm är att studera utomlands i framtiden, och just nu funderar jag på en utbildning i Marine Engineering i Skottland.

Linnea A

Mitt namn är Linnea och jag är 19 år gammal. I maj 2018 tog jag studenten från Polhemsgymnasiet där jag gick det naturvetenskapliga programmet. Eftersom jag inte visste vad jag ville göra sen tog jag ett sabbatsår och började jobba. När jag gick sista terminen på gymnasiet hörde jag talas om Tekniksprånget för första gången och tyckte att det lät som att det skulle kunna passa mig. Jag sökte till flera olika företag och i december 2018 började jag som tekniksprångare på Chalmers. Då Chalmers är ett av mina alternativ för vidare studier känns det som jag får det bästa av två världar. Dels får jag en inblick i ingenjörsyrket men även i hur det skulle kännas att studera på Chalmers.
 
Min officiella titel är “Projektassistent” och jag är på institutionen Industri- och materialvetenskap tillsammans med Sanna och Linnea W. Vår främsta arbetsuppgift på avdelningen Produktionssystem där vi jobbar är kommunikation i olika former. Vi hjälper bland annat doktoranderna med att nå ut med sin forskning till allmänheten samtidigt som vi får en djupare förståelse för hur det är att vara ingenjör.
 

Sanna

Mitt namn är Sanna och jag är 19 år gammal. Jag tog studenten i Maj 2018 från Polhemsgymnasiet i Göteborg, där jag pluggade teknik med inriktning industriell design. Eftersom jag spenderat de senaste 13 åren av mitt liv i skolan bestämde jag mig för att ta ett sabbatsår. Jag var både skoltrött och hade kval över min framtid. Än så länge i mitt liv har jag provat ett antal olika yrken och det enda jag kommit fram till är att jag absolut inte vill jobba inom service, där ett sarkastiskt sinne för humor sällan uppskattas. Jag sökte Tekniksprånget för att testa på om ingenjörsyrket var något för mig. Förutom de naturvetenskapliga ämnena är jag väldigt intresserad av historia, litteratur och konst.
 
Mina framtidsplaner är just nu att jobba inom hållbar utveckling på något plan. Jag kan dessvärre inte bestämma mig för inriktning på mina studier, men i nuläget lutar jag iallafall mot en kandidat i bioteknik.
 

Linnea W

Mitt namn är Linnea och jag är 20 år gammal. Jag tog studenten i Maj 2018 från IHGR där jag gick IB-programmet. Efter examen var jag osäker på vad jag ville göra och tog därför ett sabbatsår. Jag kom i kontakt med tekniksprånget genom en vän som gjorde sin praktik på Swedavia. Jag tyckte att tekniksprånget passade mig perfekt då jag länge funderat på att studera till ingenjör men varit osäker på vad det innebar och om det var rätt för mig. Jag ansökte till tekniksprånget och fick en plats på Chalmers.
 
Jag var på institutionen för industri- och materialvetenskap under fyra månader fram till mars 2019. Det har verkligen hjälpt mig att få en mycket bra bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Jag har fått möjligheten att träffa många olika forskare och ingenjörer men samtidigt även att fördjupa mig i områden som intresserade mig.
 

Aktiviteter under praktiken:

Som tekniksprångare på Chalmers har vi fått vara med på en rad olika händelser och hjälpt dem i vår närhet med diverse arbetsuppgifter.
 

Studiebesök:

-    I kursen “Industriprojekt” som en av doktoranderna är ansvarig för ingick ett studiebesök på Toyota i Mjölby som vi fick följa med på. Vi fick en genomgång av vad företaget jobbar med och chansen att få en inblick i både själva produktionen och arbetet bakom som sker på kontoret.
 
-    Då en av forskningsingenjörerna på avdelningen arbetar i Chalmers prototyplabb fick vi en guidad rundvandring av honom. Det var roligt att få se en mer praktisk sida av Chalmers, en kontrast till allt det teoretiska.
 
-    Genom kontakter lyckades vi boka in ett besök på Chalmers kemi-institution. Vi blev visade runt i byggnaden. Det fanns fler laboratorium än man kan räkna på båda sina fingrar. Vi fick även en mycket intressant presentation om vad en av forskargrupperna på institutionen arbetar med.
 

Winter Simulation Conference 2018:

I december 2018 fick vi hjälpa till på “Winter Simulation Conference” som då ägde rum i Göteborg. På konferensen var vår främsta uppgift att rapportera om händelser och föreläsningar på konferensen. Vi fick också hjälpa till med förberedelser inför konferensen och diverse uppgifter under konferensen, som att vara sekreterare under lunchdiskussioner och sammanfatta vad de medverkande forskarna samtalat om.
 

Projekt:

- Undersöka hur en kollaborativ robot kan montera delar till en drönare

 
- Lära oss CAD-programmet CATIA

 
- Hjälpa till med ‘exjobbsmässa’ till masterstudenterna på IMS

 
- Medverka på teknikworkshop om kollaborativa robotapplikationer för
Produktion2030

 
- Representera och vara utställare för Produktion2030 under Elmia Subcontractor

 
- Besöka flertal tekniksprångare både i Göteborg och Stockholm, på företag som
Saab, Capgemini, Teknikföretagen, Cpac, Volvo, Ericsson, SJ, m.fl.

 
- Studiebesök på Renova i Göteborg, genom kursen ‘hållbara produkter och
produktionssystem’

 
- Medverka på flertal externa seminarier om ex. kollaborativa robotar och AI

 
- Medverka på Chalmers temadagar som IMS-dagar och Chalmers Sustainability
Day
 
-    Till Stena Innovation Industry Lab har vi gjort intervjuer med studenter som har arbetat med projekt i labbet, dessa ligger nu uppe på deras hemsida.
 
-    Till avdelningens instagramkonto har vi skapat en instagramserie som handlar om “Polhems mekaniska alfabet”. Informationen kommer från olika böcker, hemsidor och kontakt med museum med mer.
 
-    Efter att ha fått vara med på två av doktorandernas slutpresentation på RUAG fick vi i uppdrag att göra en film om deras projekt. Denna ska visa upp vad de jobbat med och marknadsföra deras forskning.

 
 

Marknadsföring av Tekniksprånget:

För att ge fler ungdomar en inblick i vad Tekniksprånget innebär har vi skapat en egen instagram där vi delar med oss av vad vi får göra. Vi har även besökt Polhemsgymnasiet och presenterat Tekniksprånget för eleverna som går sista året på teknikprogrammet.
 

Disputationer och föreläsningar

Eftersom många av de som jobbar på avdelningen Produktionssystem är doktorander förekommer det en del disputationer, vilket är det sista momentet innan doktoranden kan få sin doktorsexamen. Som projektassistenter får vi sitta med i publiken och lära oss hur avhandlingen går till. I och med att vi är anställda på ett universitet har vi förmånen att kunna gå på föreläsningar i de olika kurserna som Chalmers har. Vi har även tillgång till de publika föreläsningarna i kongresshallarna.

 

Doktoranden Maja Bärring får svara på frågor om sin avhandling.


Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.