Nätverk

​Institutionen är involverad i ett stort antal samarbeten i olika konstellationer med industri, akademi och forskningsinstitut. Våra forskare är också aktiva inom nationella och internationella vetenskapliga nätverk och organisationer. Information om institutionens projekt hittar du under forskningsp​rojekt​ och i databasen research.chalmers.se.

Nationella nätverk

VE​C - Virtual Ergonomi​cs Centre (endast på engelska)

VEC är ett svenskt nätverk av forskare som fokuserar på frågor kring simulering och visualisering av ergonomi i industrin.


Produktionsak​ademien

Produktionsakademiens syfte är att samverka och påverka inom svensk produktionsforskning och produktionsutbildning. Produktionsakademien består av professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i Sverige.


Produktutvecklin​gsakademin

Produktutvecklingsakademin är ett nationellt nätverk, grundat av forskare från sju svenska lärosäten. Syftet med akademin är att stärka samverkan mellan lärosäten inom produktutveckling samt aktivt utveckla kompetens inom strategiska områden så att Sverige bibehåller en ledande position som produktutvecklande nation.


ManuFutu​​re-SE

MANUFUTURE-SE är en neutral plattform som länkar svenska aktörer inom produktion.

​​

Internationella vetenskapliga organisationer 

ASME - The American Society of Mechanical Engineers​
CIRP - The International Academy for Production Engineering
ENCOSE

Sidansvarig Publicerad: fr 30 apr 2021.