Doktorandernas första titel efter avslutad examen.​

Våra doktorander i samhället

Utexaminerade doktorer är mycket viktiga bärare av ny kunskap ut i samhället och näringslivet. Kunskaper inom industri- och materialvetenskap sprids och samhället förses med kompetenser för utveckling av framtidens material, produkter, produktion och personal. 

Institutionen värdesätter relationen med tidigare doktorander och i flera fall bibehåller en utexaminerad doktor en mindre procentuell anställning vid institutionen. Den formen både förenklar och stärker samverkan mellan industri och akademi. 

 

Sidansvarig Publicerad: to 18 maj 2017.