Bild på personer som tagit fram onhumanterms
Upphovsmakarna:(fr v): David Tikka, CleverLearning, Kjell Rask, Luleå tekniska universitet, Gunnar Lagerström, Prevent, Peter Ryderberg, CleverLearning, Lars-Åke Mikaelsson, Mittuniversitetet, Jörgen Eklund, Kungliga tekniska högskolan, Anna-Lisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola, Mats Bohgard, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola, Matilda Johansson, CleverLearning, Henrik Ax, CleverLearning, Fredrik Nilsson, CleverLearning​​
Foto: Prevent​​​

Arbete och teknik på människans villkor

​Chalmers har i samarbete med lärarrepresentanter från Lunds universitet, Luleå universitet, Mittuniversitetet och KTH varit med och utvecklat en onlinekurs som heter ”Work and technology on human terms”. Kursen har nu använts i Chalmers undervisning med mycket positiva kommenterar från studenterna.
​Kursen behandlar allt från fysisk och kognitiv ergonomi till hur psykosociala och organisatoriska faktorer påverkar arbetsmiljön. Man tar också upp risker med buller, vibrationer, dålig ljusmiljö, klimatfaktorer och handhavande av kemikalier samt lagar och regler som finns gällande arbetsmiljö.
 
 
 Anna-Lisa Osvalder, biträdande professor i människa-maskinsystem och universitetslektor i ergonomi 
– Detta är ett stort projekt som vi har utvecklat under några års tid. Till en början fanns det en del farhågor om att en sådan här kurs skulle bli för ytlig, men så har det inte blivit. Det har visserligen krävts en hel del kommunikation och förklarande i framtagningen av videomaterialet i samarbetet med produktionsbolaget Cleaver learning, men slutresultatet känner vi har ett bra vetenskapligt djup. Formatet har också gjort att vi använt oss mycket av olika typer av animeringar, vilket har fått mycket positiv respons. Vi känner nu också att studenterna är bättre förberedda med grundläggande teori och vi lärare kan ägna mer tid åt handledning och djupare diskussioner.
 
Mattias Hallin, läser andra året på Teknisk Design  
– Jag tycker att kursen har en väldigt bra struktur. Frågorna som ställdes gjorde att man inte kunde gå vidare utan att förstå vilket gav bra feedback. Den innehåller också mycket pedagogiska filmer, animeringar och intervjuer med experter inom området, vilket har underlättat inlärningen. Jag tror att den här kursen är tillämpbar på de flesta ingenjörsutbildningar och även andra utbildningar.


Kursen introducerades på nätet i augusti 2017 och presenterades samtidigt på Nordiska Ergonomi & Human Factorssällskapets (NES) årliga konferens. I augusti åker Anna-Lisa till den internationella Ergonomi & Human Factors konferensen i Florens (IEA) för att presentera hur kursen kan användas i utbildning samt resultat från utvärderingar som genomförts på Chalmers och Linköpings universitet.
 
 
 

E-learning om hållbart arbetsliv  

På Chalmers ser man nu över möjligheterna att använda delar av kursen i sitt eget arbetsmiljöarbete. Magnus Åkerström, central arbetsmiljösamordnare, tycker att Work and technology on human terms passar bra in i den e-learning om hållbart arbetsliv som nu håller på att tas fram vid Chalmers. 
 
 

Fakta:

Work and technology on human terms https://www.prevent.se/onhumanterms/ ges på engelska, är avgiftsfri och öppen för alla. 
   Kursen är framtagen på uppdrag av Prevent, en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som förmedlar kunskap och hjälper företag att förbättra sin arbetsmiljö. Sedan augusti 2017 så har hittills över 1000 personer påbörjat någon del av kursen.
 

Publicerad: on 25 apr 2018.