Länk till intervju med Anneli och de globala hållbarhetsmålen

Hållbar konsumtion och produktion

​Göteborgs miljövetenskapliga centrum presenterar i en julkalender de 17 globala hållbarhetsmålen. Den 12:e luckan öppnas av Anneli Selvefors vid Design & Human Factors.
Anneli Selvefors forskning handlar om hur de produkter vi använder oss av i vardagslivet kan designas så att de bidrar till minskad resursanvändning samt är attraktiva att återanvända.Publicerad: on 12 dec 2018.