Rälbrott

Rälbrott

​Foto: J-O Yxell

Datorsimuleringar hjälper oss förstå sprickbildningar i räls och hjul

Robin Anderssons doktorandprojekt har i allmänna ordalag behandlat forskningsområdet järnvägsmekanik. Mer specifikt så handlar det om att öka kunskapsnivån kring en viss typ av isolerade utmattningssprickor som uppstår på, eller strax under, ytan till såväl räl som hjul.
​Den här typen av skada har ökat under senare år. Om ingenting görs så riskerar dessa sprickor att växa, vilket kan resultera i att material lossnar eller, i värsta fall, orsaka rälsbrott. Detta kan i sin tur orsaka tågurspårningar. För att förhindra detta lägger järnvägsindustrin mycket pengar på underhåll. Om man i framtiden ska kunna ta fram mer effektiva underhållsstrategier krävs dock att kunskapsnivån om defekternas uppkomst och orsak ökar. I Robins projekt har man genom att utföra datorsimuleringar av olika körfall försökt hitta de parametrar som är viktigast för sprickbildning, men också tillväxt av existerande sprickor. Hit hör exempelvis inverkan från storleken på ytojämnheter, hjul—rälfriktion och tågets hastighet.

Robin har en bakgrund från Chalmers masterprogram i ”Solid and fluid mechanics” (dagens ”Applied mechanics”) och tog examen 2011. Efter knappt två år som beräkningsingenjör i industrin återvände han 2013 till Chalmers för att bli doktorand.

Robin har under sina doktorandstudier på Institutionen för industri- och materialvetenskap varit tjänstledig från sitt ordinarie arbete som beräkningsingenjör i industrin. Efter avslutade studier så kommer han att återvända dit och fortsätta sitt arbete som konsult.

Avhandlingens titel: “Squat defects and rolling contact fatigue clusters - Numerical investigations of rail and wheel deterioration mechanisms”

Publicerad: ti 12 jun 2018.