Åsa Fast-Berglund och Johan Stahre i SII-Lab, där en kreativ och innovativ toppmiljö nu skapas med den senaste tekniken och de senaste metoderna inom digitalisering, tack vare en donation på 21 miljoner kronor från Stenastiftelsen. Foto: Julia Sjöberg​

Stenastiftelsen satsar på Chalmers labb för industriell digitalisering

Toppmöjligheter för svensk industri att pröva framtidens digitaliserade produktion. Chans för ungdomar att uppleva samarbetande robotar, 5G och VR i en arbetsmiljö som liknar spelvärlden. Det är några effekter av en stordonation från Stenastiftelsen till utvecklingen av Chalmers öppna testbädd för smart industriproduktion.
​Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur satsar 21 miljoner kronor på Chalmers för att öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft. I Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, kan Chalmers tredubbla den etablerade verksamheten i dagens Chalmers smart industry lab och kraftigt förbättra erbjudandet till industri och samhälle. Det sker redan efter årsskiftet.
 
– Det gläder mig att Stenastiftelsen vill göra en så stor satsning på det viktiga produktionsområdet. Området är prioriterat på Chalmers. Vi har ett nära samarbete med svensk industri när det gäller digitalisering och här öppnas stora möjligheter både för forskning, innovation och utbildning, säger Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.
 
Utvecklingen sker på campus Lindholmen, mitt i landets största industrifokuserade science park. Där rör sig varje dag 20 000 industrianställda, forskare, chalmersstudenter och gymnasielever. I  Sverige måste ha forskning i världsklass samtidigt som vi behöver visa våra ungdomar hur spännande industrin kan vara som framtida arbetsplats.
Madeleine_Olsson_stena_pressmaterial.jpg
– Vi tror att den här satsningen är en bra möjlighet att bidra till industrins och samhällets digitala transformation. Svensk industri står inför mycket stora produktionsutmaningar, speciellt här i Västsverige, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande för Sten A Olssons Stiftelser för Forskning och Kultur.
 
–  Sverige måste ha forskning i världsklass samtidigt som vi behöver visa våra ungdomar hur spännande industrin kan vara som framtida arbetsplats.
 
Chalmers är redan idag ett ledande universitet inom industriell produktion och digitalisering, och Produktion är ett av Chalmers styrkeområden. I takt med digitaliseringen och det ökande intresset för Industri 4.0 växer behovet att kunna testa och förstå möjligheterna med den nya tekniken inom organisationer. Nu skapas en unik miljö där framtidens produktionssystem kan utvecklas och demonstreras. Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab, blir en nationell resurs och ingår även i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.
 
– Vi kan erbjuda en öppen mötesplats för industrin, samhället och akademin. Både stora och små företag får möjlighet att pröva nya produktionsidéer, men även hitta nya affärsmodeller och innovationsmöjligheter. Vi räknar med att labbet i sig kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, säger professor Johan Stahre, ansvarig för produktionssystem på Chalmers.
 
Industriell digitalisering är avgörande för svenska företag, men att locka ung kompetens är precis lika viktigt.

– I labbet kommer vi att bedriva avancerad forskning, men också visa samarbetande robotar, 5G och VR för studenter, ungdomar och allmänheten. Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden, säger docent Åsa Fast-Berglund, ansvarig för utvecklingen av SII-Lab.Tack vare Stenas donation byggs nu
snabbt nya och anpassade lokaler. Samarbetet med industrin intensifieras. Efter jul kommer de första eleverna att kunna utnyttja labbet samtidigt som ny utrustning installeras. Senare under våren 2018 invigs SII-Lab.
 
 
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed.

För mer information:
Johan Stahre, professor vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers, 031-772 12 88
Åsa Fast-Berglund, docent vid institutionen för Industri- och materialvetenskap, Chalmers, 0730–34 62 88
 
Foto: Julia Sjöberg och Bilduppdraget
Illustration: Sven Ekered

Sidansvarig Publicerad: on 18 apr 2018.