Oskar Rexfelt
​Foto: Marcus Folino

Oskar Rexfelt vinnare av Chalmers pedagogiska pris

​Oskar Rexfelt tilldelas Chalmers pedagogiska pris för kursen ”Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav”. Oskar får bland annat priset för att han har använt sin egen forskning inom användarstudier i utvecklingen av det pedagogiska arbetet.
​Oskars forskning handlar om att förstå användares behov inom produktutveckling, men han har också kunnat applicera dessa kunskaper i ett pedagogiskt sammanhang där studenterna är användarna och kursen är själva produkten. Oskar ser till att kontinuerligt lära av studenterna genom att följa deras projektarbeten och övningar för att kunna se vilka metoder som fungerar effektivt i olika situationer.
 
—   Ju mer du vet om användaren och situationen där en produkt ska användas, ju större möjligheter har du att utveckla en produkt som är användbar och uppskattad. Ungefär så kan man snabbt sammanfatta filosofin för användarcentrerad design, säger Oskar Rexfelt.
 

Fokus på de centrala färdigheterna

Oskar försöker i sin undervisning undvika det han kallar curriculum overload. Det är viktigt att studenterna lär sig för livet och inte bara för att klara tentamen. Det är viktigare att studenterna lär sig behärska ett fåtal metoder så väl så att man kan anpassa de till olika situationer, än att översiktligt känna till en mängd metoder. Detta påverkar också designen av kurserna där fokus är på kärnan av det studenterna behöver behärska. De mest centrala färdigheterna introduceras redan i kortare aktiva läromoment under föreläsningarna, så att de sedan kan användas i större övningar och projektarbeten. Alumnienkäter visar också att studenterna har med sig kunskaperna ut i arbetslivet.
 
—   Denna centrala röda tråd måste tydligt kommuniceras till studenterna, att vara otydlig som lärare är ett av de effektivaste sätten att skapa frustration, menar Oskar.
 
Oskar poängterar också att det ska vara kul att delta på föreläsningarna.

—   Den absolut vanligaste kommentaren jag får i kursvärderingarna är att studenterna uppskattar att jag spelar musik innan föreläsning och i pauserna. Att bara spela musik räcker självklart inte för att utveckla en kurs, men det tycks ha större betydelse än vad jag först trodde när jag började göra det, säger Oskar.
 

Juryns motivering

"Oskar Rexfelt uppmärksammas för sitt utvecklingsarbete med kursen ”Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav”. I detta utvecklingsarbete har han hämtat inspiration från sitt forskningsområde genom att se studenter som ”användare” och försöka möta deras behov. En djup förståelse för detta behov bygger Oskar genom fortlöpande interaktion med studenter och lärarlaget. Oskars arbete har bidragit till att studenterna får en ökad förståelse för relevansen av användarstudier, och väl ute i arbetslivet kommer kunskaper och färdigheter från kursen till god nytta för studenterna."

Sidansvarig Publicerad: to 01 okt 2020.