Massimo Panarotto - ny docent IMS

​Massimo höll sin befordransföreläsning "Multi-technology integrated products – can their value be assessed during design? " för oavlönad docent den 2 mars 2021.


Massimo Panarotto, forskare på avdelningen för Produktutveckling, IMS, sedan 2017. 
Massimo tog sin doktorsexamen i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola år 2015. Han studerade innan dess maskinteknik vid universitetet i Padua (Italien) och erhöll kandidatexamen 2008 respektive masterexamen 2011. Massimo Panarottos forskning fokuserar på att utveckla modeller för att bestämma livscykelvärdet för nya tekniksystem. Möjligheten att korrekt utvärdera värdet av komplexa system blir allt viktigare eftersom kunder, intressenter och samhällets förväntningar ökar och behoven blir allt mer sofistikerade.​


Abstract
Product development projects frequently struggle in integrating new radical technologies (combining mechanical, electrical, and software elements) into innovative products that add value to the stakeholders. One of the reasons is that the value of new technologies is often compared “in isolation” (i.e., a new technology is compared in terms of how it improves the performances of an existing technology). Opportunities are missed for technologies which may present a lower level of performance compared to an existing technology, but that provide higher benefits when looking at the behaviour of the whole system over the lifecycle (e.g., in production, use or service). This is because novel technologies - of radical nature - establish new interactions and linkages with other elements of the system in ways that are unprecedent.  
This presentation highlights, through real-life examples from product development projects, the difficulties of assessing value when new technologies from different domains are integrated into advanced products and systems. Also, the presentation describes how these difficulties can be solved through the application of value-driven design techniques, in which engineering-based models are combined with financial-based models to support collaborative decision-making during the early product development phases. 

Sidansvarig Publicerad: ti 02 mar 2021.