Maja Bärring fellow
​Foto: Marcus Folino

Maja Bärring blir Fellow i World Economic Forums framtidsråd

​Maja Bärring har utsetts till Fellow i World Economic Forums framtidsråd Global Future Council. Global Future Council består av ledare från akademin, internationella organisationer såsom Siemens, Apple, Ralph Lauren med flera, och myndigheter med syftet att stärka innovativt tänkande och skapa en mer resilient, inkluderande och hållbar framtid. Fellowshipet ges till en ung forskare inom området.
​Global Future Council har olika temaområden och Maja Bärring kommer under ett år delta i det råd som handlar om framtidens avancerade tillverkning och produktion.

Gratulerar Maja! Vad hoppas du kunna uppnå under detta år som Fellow i Global Future Council?

 Tack! Den här rollen kommer att ge mig en unik inblick i vad de utvalda representanter från akademi, industri och myndigheter ser som de rådande utmaningarna och möjligheterna inom tillverkning och produktion i världen. Jag hoppas få lära mig mer om hur man skapar en agenda och sammarbetar mellan det privata och publika för att driva det här området framåt på en global nivå. Jag vill också få in de små och medelstora företagen på agendan eftersom det är minst lika viktigt att få med deras perspektiv i den digitala transformationen som sker inom tillverkningssektorn.
 

Vad handlar din forskning om?

 Tillverkningsindustri gör ibland felaktiga och onödiga investeringar, eftersom de inte har full insyn i hur deras tillverkningsprocess fungerar och använder inte maskinparkens kapacitet fullt ut. Med den metod som jag har utvecklat kan data beskriva en maskins kapacitet. Med sensorer och andra tekniska hjälpmedel ger jag maskinen en röst för att kommunicera med andra maskiner och människor. Denna data och information hjälper ledningen och de som arbetar i fabriken att ta beslut baserad på fakta och inte som idag på gissningar och antaganden.
 

Hur du ser på framtidens produktion?

 Ett viktigt fokus nu i WEF är hur leverantörskedjor ska kunna starta om efter den störning som COVID-19 har orskat på global nivå. Att använda digitala tekniker i tillverkninsgindustrin för att skapa mer data-drivna beslut ser jag som viktiga förutsättningar för att förbereda tillverknings industrin att kunna hantera de här störningarna utan att behöva stanna produktionen.

Mer information

Maja Bärring är verksam vid avdelningen Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap.


Sidansvarig Publicerad: on 02 feb 2022.