Lennart Josefson, professor i Hållfasthetslära, går i pension

​Efter 50 förtjänstfulla år på Chalmers i olika roller är det dags för Lennart Josefson att titulera sig nybliven (men fortsatt aktiv) pensionär.​
Lennart började på Chalmers1972 och har sedan dess haft ett flertal olika tjänster på Chalmers. Sedan 1999 är han professor i hållfasthetslära. Lennart har en diger pedagogisk portfölj och har undervisat i många olika kurser, längst (ca 15 år) i kurserna finit elementmetod och Fatigue and Fracture (f.d. Fatigue Design). 

"Jag har också haft förmånen att vara huvudhandledare för 7 doktorander som disputerat och för några som valde att sluta efter licentiatexamen och gå till industrin. Jag har varit aktiv bi-handledare för 5 doktorander på andra högskolor och examinator för ytterligare ca 15 doktorander." 

Lennarts doktorsavhandling handlade om avspänningsglödgning av stumsvetsade rör och simulering av svetsning med hjälp av FEM (i rör till kraftindustrin, i bilkarosser, i fartygsskrov och i räls) vilket fortsatt har varit hans huvudsakliga forskningsområde. Det har kompletterats med bl a forskning om speciella utmattningsproblem för järnvägsräls.

Genom åren har Lennart också haft flera uppdrag på Chalmers, bla dekanus för sektionen för maskinteknik (6 år), vice-rektor, prefekt på institutionen för sjöfart och marin teknik, ordförande för Chalmers anställningskommitté (10 år) och föreståndare för det nationella kompetenscentrumet Svenskt hybridfordonscentrum (4 år). Han har även varit masterprogramsvarig för Applied Mechanics och Automotive Engineering och studierektor i forskarutbildningen​ . 

På internationell nivå har Lennart varit aktiv som rådgivare och utvärderare i Kanada, Storbritannien och Norge, och opponent / external examiner i flera länder (Skottland, Danmark, Australien, Finland och Singapore).

Lennart berättar att han kommer fortsätta vara verksam även efter pensioneringen:
"Som pensionär kommer jag under 2022 avsluta mitt engagemang och arbete inom International Ship and Offshore Structures Congress, där jag på senare år varit mycket aktiv i arbetsgrupper och på konferenser. 
Jag kommer dock att fortsätta arbeta med frågor som rekrytering och meritbedömning och med att undervisa i Fysik för tekniskt basår på distans och slutligen också vara med på ett hörn i handledningen av en doktorand som arbetar med svetsrelaterade problem."

Lennart avtackas 10 mars 2022, 15:00, i fikarummet Hörsalvägen 7a, vån 3.


Sidansvarig Publicerad: to 24 feb 2022.