Jon Bokrantz

T.h. Jon Bokrantz med prisad avhandling om Smart Maintenance, t.v. handledare Anders Skoogh​

​Bild: Marcus Folino

Jon Bokrantz avhandling om Smart Maintenance är highly commended

Jon Bokrantz doktorsavhandling ”Smart Maintenance - maintenance in digitalised manufacturing” har tilldelats utmärkelsen Highly commended i tävlingen Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award 2020.
Tävlingen granskar vetenskapliga avhandlingar på global nivå under det senaste året och belönar de som utmärkt sig i att uppnå både hög akademisk excellens och stort praktiskt nyttogörande. Jons avhandling ”Smart Maintenance - maintenance in digitalised manufacturing” tävlade i kategorin Operations & Production Management, där bedömningen gjordes av editorial board för den ledande vetenskapliga tidskriften International Journal of Operations and Production Management.
 

Smart Maintenance är en möjliggörare för framtidens digitaliserade industri

Syftet med avhandlingen är att säkerställa effektiv och hållbar produktion genom implementeringen av Smart Maintenance – framtidens underhåll i en digitaliserad industri. För att stödja industrin i denna utveckling krävs en holistisk förståelse för modernt och effektiv underhåll, samt att tydligt beskriva och empiriskt mäta hur fabriker arbetar med Smart Maintenance. Avhandlingen utforskar framtida scenarier för underhåll i digitaliserad industri, beskriver konceptet Smart Maintenance, samt utvecklar och validerar ett mätinstrument för att utvärdera hur långt fabriker kommit i sin implementering av Smart Maintenance. Forskningen har genomsyrats av ett starkt samarbete med svensk industri och involverat hundratals industriella experter, vilket banat väg för att resultaten nu flitigt används för att stötta den strategiska utvecklingen av industriföretag runt om i landet.
 
—    Jag är väldigt tacksam att få denna utmärkelse och ser det som ett kvitto på det jag lyckades åstadkomma under mina fem intensiva år som doktorand. Min drivkraft har varit att bedriva forskning av högsta akademiska kvalitet som får stort genomslag i industrin, och denna utmärkelse kommer motivera mig att fortsätta på samma spår i min vidare forskning och undervisning. Jag vill samtidigt också passa på att återigen tacka Anders Skoogh för hans enorma förtroende och inspiration i sin roll som handledare, samt Cecilia Berlin och Johan Stahre som stöttat och engagerat mig under min tid som doktorand.

Läs mer om Jon Bokrantz, forskare på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Läs avhandlingen: ”Smart Maintenance - maintenance in digitalised manufacturing”

 

Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2020.