Yolean
​Visuell planering kortar ledtider och sänker kostnader

Investerare satsar på Chalmers startup Yolean

​Yolean är ett startup-bolag från Chalmers som utvecklar mjukvaruverktyg för visuell planering och styrning av komplexa projekt. Varje miss i synkroniseringen inom ett utvecklings- eller byggprojekt riskerar förseningar och stora kostnadsökningar. Yolean har visat att man kan korta ledtiderna från 6 till 2 månader vid avancerade byggnadskonstruktioner.
Yuncture Invest, Almi Invest och Chalmers venture väljer att satsa 4,6 miljoner kronor på Yoleans verksamhet. Investerarna uttrycker stora förhoppningar på Yoleans affärsmodell och menar att den ligger rätt i tiden.

– Yolean adresserar ett tydligt kundproblem och erbjuder ett tydligt kundvärde, i synnerhet inom byggindustrin. Därför bedömer vi att de har goda möjligheter att lyckas på en stor, internationell marknad, säger Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest.

Amer Catic och Dag Bergsjö, forskare på avdelningen för Produktutveckling, är två av grundarna till Yolean som startades upp 2014. Det finns nu tio anställda och över 50 olika kunder som använder Yoleans mjukvara för visuell planering och styrning. Det hittills största projektet är utbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Amer Catic, som är VD för Yolean, är mycket glad över investeringarna.

–    Med investerare ombord, kan vi nu ta nästa steg och skala upp verksamheten för att hjälpa ännu fler kunder att få bättre projekt, säger Amer.

Konkret mjukvara istället för PowerPoints och punktlistor

Yolean är, tillsammans med Volvo Group och Flexlink AB, också involverade i forskningsprojektet Kidsam som syftar till att skapa en ökad förståelse för den uppkopplade industrins behov för att driva samverkansprojekt i leverantörskedjor. Projektet är till viss del inspirerat av en metodik som används inom byggindustrin för att hantera flera olika leverantörer samtidigt och på så sätt minska behov av styrning och administration.

–    Kidsam är ett typexempel på hur vi i Sverige kan samarbeta mellan olika branscher, mellan universitet, företag och startupbolag för att snabbt få fram nya innovationer. Kombinationen är oerhört värdefull för Chalmers genom den direktkontakt vi får med behovsägarna och möjligheten för en forskare att kunna utvärdera och påverka lösningarna direkt. Det är inte längre PowerPoints eller punktlistor som tas fram i forskningsprojektet utan konkret mjukvara som kommer många framtida kunder till nytta genom Yolean, säger Dag Bergsjö.

Yolean har sedan starten i forskningsprojektet Vis-IT utvecklat prototyper och mjukvara som fokuserar på slutanvändarens behov. Många iterationer och experiment senare är Yolean idag något så ovanligt som ett startupbolag med både hög tillväxt och positivt resultat. Investeringen kommer bland annat användas till rekrytering, marknadsföring och ökad etablering i de skandinaviska länderna samt Tyskland.

Kontakt:

Amer Catic
Dag Bergsjö

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.