Smiling woman standing in front of a glass wall
​Stipendiet kommer att finansiera Maria Siiskonen vistelse vid Danmarks tekniske högskole, där hon ska forska på anpassningsbara produktionssystem​ för personliga mediciner.​​​

​​​​

Göran Wallbergsstipendium till Maria Siiskonen

Vi säger grattis till Maria Siiskonen, som av Chalmers Stiftelse beviljats ett stipendium på 50.000 kr ur Göran Wallbergs minnesfond 2019, som ger henne möjlighet till en fyra månaders vistelse i Köpenhamn för att forska på anpassningsbara produktionssystem för personliga mediciner.
Fonden, som förvaltas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, bygger på de 2 miljoner kronor som Chalmersalumnen Göran Wallberg (Väg- och vatten -45) donerade vid sin bortgång med syfte att hjälpa studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid. Stipendiet omfattar områdena IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik. 
– Det är en jättefin julklapp, säger Maria Siiskonen, doktorand vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola. Jag kommer att använda stipendiet till en forskningsvistelse på Danmarks tekniske högskole, DTU, i fyra månader. DTU ligger i Kongens Lyngby alldeles utanför Köpenhamn. 

Hitta lösningar på anpassningbara produktionssystem
Maria Siiskonens tidigare forskning har fokuserat på produktdesign samt hur olika funktionaliteter kan byggas in i mediciner, till exempel i tabletter. Då finns möjlighet att anpassa medicinen till den enskilda patientens behov och på så sätt optimera patienters behandlingar mot ett antal olika sjukdomar. 
En konsekvens kring individanpassning av mediciner är att antalet produktvarianter ökar. Tidigare studier visar på att dagens produktionssystem för mediciner inte är tillräckligt flexibla för att producera dessa produktvarianter på ett ekonomiskt hållbart sätt.
– Jag vill se närmare på hur produktionssystem för individanpassade mediciner bör designas, så det blir en vinst sett ur både ekonomiskt och hållbart perspektiv. Mitt fokus kommer att ligga på systemens anpassningsbarhet och flexibilitet så att efterfrågan av patientanpassade produktvarianter uppfylls.

Stark forskning vid DTU lockar
Maria berättar att DTU:s forskargrupp är starka inom forskningsområdet när det gäller produktanpassning och de har intressanta strategiska metoder för att utforma produktportföljer och individanpassa produkter. 
– Att vara på plats här i fyra månader ger mig utmärkta möjligheter få en förstahandsinblick i deras metoder, få nya verktyg och bättre produktutvecklingsmetoder med mig hem. Jag tror det blir ett utmärkt tillfälle att utvecklas som forskare inom produktutveckling, avslutar Maria.

​​
Text: Carina Schultz/Maria Siiskonen
Foto: Carina Schultz

Sidansvarig Publicerad: to 16 jan 2020.