Maria Siiskonen

Framtidens läkemedel individanpassas

Maria Siiskonen, Systems Engineering Design vid avdelningen för Produktutveckling IMS, försvarar sin doktorsavhandling.
Forskningsframgångar har gett oss verktyg till att kartlägga patientens individuella behov gällande dess behandling för diverse sjukdomar. Förutom patientens biologi som avgör hur väl en behandling passar denne så kan kraven på det perfekta läkemedlet uppstå från tillexempel patientens svårigheter att svälja tabletter eller om patienter genomgår andra behandlingar. 
Dagens läkemedel är däremot varken utvecklade eller avsedda för individanpassning. Det saknas läkemedel med en design som gör det möljligt för individanpassning. Samt att det saknas produktionsmetoder för att tillverka och distribuera individanpassade läkemedel kostnadseffektivt. 

Under mina doktorandstudier har jag undersökt hur produktdesignen, själva läkemedelet, bör utformas för att uppfylla patienternas individuella krav på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare har jag undersökt hur produktionssystemet bör utformas för att tillverka samt distribuera dessa individanpassade läkemedel kostnadseffektivt.

Summary (engelska)
Recent research breakthroughs have provided tools to characterize the individual patient with respect to their biological as well as behavioral, environmental and preference characteristics and using these while making treatment decisions allows a better match of treatments to the patient’s individual needs. Such treatments or customized pharmaceutical products, when customized to the individual characteristics of patients aim to offer the patient effective treatments that are safe. 
However, currently, pharmaceutical products are not produced in enough variety for the broad population to acquire their optimal treatment. Patients are thus left with unsatisfied therapeutic needs. There is a lack of product designs for cost-effective large-scale availability of such customized pharmaceutical products. Furthermore, there is a lack of cost-efficient approaches to manufacturing and supplying the variety of such pharmaceutical products required.
This thesis has explored the cost-effective product and production system designs for pharmaceutical product customization. Pharmaceutical product designs are suggested that embrace modular designs for the treatment adaptability to individual patient needs cost-effectively. Furthermore, this thesis proposes reconfigurations to the pharmaceutical supply chain for the cost-efficient manufacturing and supply of such, to the individual needs customized, pharmaceutical products. The results obtained in this thesis are promising for further exploration and exploitation of pharmaceutical customization.

Kontakt: maria.siiskonen@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2022.