Roham Sadeghi Tabar

Förbättrad geometrisk kvalitet med hjälp av sammanfogningssekvenser

Roham Sadeghi Tabar, Doktorand vid Produktutveckling​ IMS, försvarar sin doktorsavhandling. Rohams forskning fokuserar på geometrisäkring av icke-stel och komplexa monteringar. I hans forskning samarbetar han med Volvo Cars där målsättningen är att optimera metoder och verktyg som används vid variation simulering av icke stela detaljer.
Online presentation.

​Populärvetenskaplig sammanfattning

Störningar i tillverknings- och monteringsprocessen orsakar funktionella och estetiska problem i produkter. Tillverkningsindustrin vill gärna kunna kontrollera dessa störningar i realtid för att förbättra kvaliteten på produkten och minska avfall och kostnader. Sammanfogningsprocessen är en av de viktigaste parametrarna som påverkar geometriska felaktigheter vid montering. Kostnader och materialavfall gör att det inte blir möjligt med fysiska experiment, istället kan den geometriska kvaliteten efter montering förutses med simuleringar.

En monterad produkt består ofta av flera sammanfogade delar och sammanfogningssekvenserna påverkar den geometriska kvaliteten avsevärt. Att simulera alla möjliga olika sammanfogningssekvenser för att hitta den optimala geometriska kvaliteten är beräkningsmässigt tungt och dyrt. I denna avhandling studeras olika metoder för att, tideffektivt och exakt, identifiera de optimala sammanfogningssekvenserna.


Disputation
2021-03-04 14:00 -- 17:00
Examinator: Rikard Söderberg, IMS
Opponent: Professor Jamie Camelio, University of Georgia, United States


Kontakt Roham


Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2021.