​Bild: Vinnova

Elektriska flygplan ska möta klimatutmaningen

Nu startar planeringen för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. Anders Forslund från Chalmers är drivkraften bakom satsningen, som finansieras av Vinnova.
Flyget står för en växande andel av de globala utsläppen av koldioxid. Chalmers tekniska högskola, Luftfartsverket och forskningsinstitutet RISE Viktoria ska nu tillsammans med flygindustrin och andra aktörer samarbeta i ett projekt för att ta fram en plan för utveckling av elektriska flygplan i Sverige.

Tanken är att elektriskt flyg i framtiden ska kunna användas på kortare distanser och bidra till minskade koldioxidutsläpp, men också till minskat buller.

Projektledare för satsningen på elflyg blir Anders Forslund som är forskare inom produktutveckling på Chalmers.

"Det finns mycket kunskap på Chalmers som kan appliceras för att bygga elektriskt flyg, och vi har alla möjligheter att bidra till den här utvecklingen". 

Anders uppmanar forskare och studenter att kontakta honom. 
"Har ni någon idé för hur er forskning kan bidra till elektriskt flyg, så kontakta gärna mig.​


För mer information: 
Anders Forslund​​, projektledare för ELISE - Elektrisk Lufttransport i Sverige, Chalmers, 072-981 98 60, anders.forslund@chalmers.se
ELISE projektwebb

Publicerad: ti 03 apr 2018. Ändrad: on 04 apr 2018