Dan Li

Ökad digitalisering möjliggör effektiv informationsdelning i tillverkande företag

​I sin doktorsavhandling "Digitalization as Facilitator of Effective Information Sharing in Production Systems" berättar Dan Li om hur tillverkande företag kan med ökad digitalisering möjliggöra en effektiv informationsdelning. Detta så att rätt information når rätt person vid rätt tillfälle. Medarbetare som får bättre informationsstöd, får också förutsättningar att kunna göra ett bättre arbete. Därför behöver denna digitala transformation ske på människans villkor.
​Dan Li har bakgrund inom industriell automation och produktionsutveckling. Under sin doktorandtid har han forskat om hur digitalisering kan underlätta informationsdelning inom tillverkande företag, så att den kommer medarbetarna till nytta. Därför har arbetet fokuserat både på företags digitaliseringsresor och på medarbetarnas informationsbehov.

Populärvetenskaplig sammanfattning (engelska)
The manufacturing industry is undergoing a paradigm shift, called the Fourth Industrial Revolution or Industry 4.0. This is driving manufacturing companies to exploit recent technological developments and new organisational opportunities to meet the many new demands from customers and society at large.

These new demands on manufacturing companies and their production systems mean more production-related information to be managed. Effective sharing of this information ensures it gets to the right people at the right time and can be facilitated by recent strides in digitalization technologies. Important stakeholders in sharing such information include shop-floor operators from this new production environment, or Operator 4.0.

Still, many manufacturing companies find it hard to undergo a digital transformation and develop Industry 4.0 capabilities. There are technological and organizational challenges, plus the matter of how humans will operate and interact.

Thus, this thesis formulates two strategic approaches to guide manufacturing companies on their digital transformation journey.

First, by assessing their digital maturity, manufacturing companies can understand their current capabilities. This helps in working out goals and development plans for a digital transformation to Industry 4.0.

Second, applying digital technologies can enable new ways of presenting information to operators. Understanding situational requirements and selecting suitable cognitive support systems aids the digital transformation to Operator 4.0.

These two approaches show how digitalization can facilitate effective information-sharing in production systems and for shop-floor operators.

Dan Li försvarar sin avhandling den 22 oktober 2021.

Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.