Haijie Li licentiatseminarium

Diskussionsledare på länk minskar miljöpåverkan

​Vid IMS licentiatseminarium befann sig doktoranden på Chalmers och diskussionsledaren Malcolm Powell i Australien.​​​
Forskarna vid institutionen för industri- och materialvetenskap (IMS) verkar i både nationella och internationella forskningsnätverk. Det innebär att djupkunskap inom institutionens forskningsområden inte bara finns i Sverige, utan över hela världen. Resekostnaderna och den miljöpåverkan det innebär att de bästa forskarna inom varje område reser till och från Chalmers för att medverka som diskussionsledare, opponent och för deltagande i betygskommitteer kan minskas. Därför provade IMS den 7 februari att genomföra ett licentiatseminarium med diskussionsledaren på distans. 

​Deltagare i flera länder
Diskussionsledaren, Malcolm Powell från University of Queensland, fanns då med via länk från Australien. Även många av doktoranden Haijie Lis kollegor vid FLSmidths huvudkontor i Danmark fanns med via länk liksom deltagare från andra universitet och företag.  

– Det finns säkert mer sofistikerade sätt att göra detta men vi lyckades genomföra licentiatseminariet med enkla medel, säger Magnus Evertsson, avdelningschef för produktutveckling och examinator.Malcolm Powell (på bilden) kunde via länken följa presentationen både bild- och ljudmässigt och när det var hans tur kunde alla i auditoriet se och höra hans diskussion med doktoranden. Skärmen delades så åhörarna samtidigt kunde se diskussionsledaren och doktorandens bilder.

Sparar pengar och miljö
Magnus Evertsson är mycket nöjd med arrangemanget vilket gjorde att Malcolm Powell, trots en skada som förhindrade honom att resa, ändå kunde agera diskussionsledare.
– Detta möjliggör att många fler kan delta vid licentiatseminarier och disputationer, både aktivt och som åhörare, samtidigt som det sparar både pengar och miljö, säger Magnus Evertsson.

Rikard Söderberg, prefekt vid institutionen, var också nöjd med försöket:
– På Industri- och materialvetenskap arbetar vi hela tiden för att öka nyttan av vår forskning. Genom att spela in och livesända föreläsningar har vi spridit och tillgängliggjort vår forskning för industri, allmänheten, studenter och kollegor världen över. Nu kan vi även addera möjligheten för deltagare vid våra akademiska högtider att vara med utan extra kostnader och samtidigt bidra till att minska Chalmers negativa miljöpåverkan.  

 
Krossning av SAG-kvarnsgrus
Det var Haijie Li (till vänster på bilden), industridoktorand på avdelningen för produktutveckling vid institutionen för industri- och materialvetenskap, som presenterade sin licentiatavhandling vid tillfället. Han är industridoktorand vid Chalmers Rock Processing Research Group (CRPR), avdelningen för produktutveckling, finansierad av FLSmidth A/S och Danish Innovation Fund. Hans forskning fokuserar på modellering och optimering av krossning av SAG-kvarnsgrus.

Kanishk Bhadani (höger på bilden), även han doktorand vid avdelningen för produktutveckling,  såg till att allt fungerade under seminariet. På bilden instruerar han doktoranden Haijie Li hur han ska skifta mellan skärmarna. Gauti Asbjörnsson IMS, deltog som modererator för deltagarna som följde via separat länk.  
Kan spara 10 procent
Magnus Evertsson (på bilden till höger)  förklarar:
– Haijie arbetar med simulering och optimering av malningsprocesser för framtagning av metall. Detta är av stor vikt för hela mänskligheten då cirka 2 procent av all världens energi går åt till malning (avsevärt mer i länder som Sydafrika, Sydamerika, Australien, Kanada). Enbart så kallade SAG-mills förbrukar 50 procent av denna energi, det vill säga 1 procent av världens energiuttag. 

– Vi tror att vi kan spara 10 procent av SAG-mill-energin genom bättre styrning av konkrossar som arbetar tillsammans med dessa SAG-mills. Det skulle alltså vara en potential som är möjlig att nå på en tusendel av all världens energi. Det är mycket i sammanhanget och för utvecklingen mot en fossilfri industri.

Institutionen för industri- och materialvetenskap stärker framtidens industri i ett hållbart samhälle med kunskap och tekniska lösningar. Genom excellent forskning, innovation och utbildning skapar vi framtida industriella värdekedjor.

Text: Kate Larsson/Erik Krång
Bild: Kate Larsson
​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.