Design för energiresiliens
Illustration: BOID
Foto: Marcus Folino

Design för en energiresilient vardag

​Vårt ökande beroende av elektriska och uppkopplade produkter är ohållbart ur resurssynpunkt och gör oss sårbara i ett framtida energisystem där mer förnybara källor och klimatförändringar ökar sannolikheten för effektbrist och strömavbrott. För att kunna hantera störningar i elleveranser, samtidigt som vi lever ett gott och meningsfullt vardagsliv, krävs kunskap, nya designriktlinjer för produktframtagning och energioberoende alternativ.
21 MAJ - 28 AUGUSTI har Rian designmuseum utställningen: Unplugged – Visioner för en vardag med begränsad el - Design | Rian. Unplugged är en del av forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag som drivs av bl.a. RISE och Chalmers.

Kungl. Ingenjörsvetenskapakademin uppmärksammar forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag på sin topp 100-lista över projekt som har potential att skapa samhällsnytta. I projektet undersöker man hur övergången till ett förnybart energisystem kan underlättas genom nya möjligheter att hantera energibrist, vara förberedd för strömavbrott och generellt minska hushållens energiförbrukning. Idag saknas det ganska mycket kunskap kring hur man ska gå tillväga vid ett strömavbrott. Vi har också vant oss vid att söka efter information på nätet, vilket gör oss sårbara om vårt wi-fi slutar att fungera.
Helena Strömberg
– När vi har gjort intervjuer så tänker många att det är ganska enkelt att klara av en variabel energitillgång, men när de fick testa i iscensatta experiment så uppkom det en massa konkreta problem, men också många lösningar och strategier för hur man skulle klara av till exempel ett strömavbrott, säger Helena Strömberg, forskningsledare.

Ett energiresilient samhälle är mer resurseffektivt

Vi är idag beroende av en väldigt tillförlitlig el- och internetförsörjning. En konsekvens av det är att dagens produkter också är designade utifrån dessa förutsättningar. Det innebär att vi i en krissituation riskerar att inte kunna använda produkterna eller behöva använda produkter som aldrig eller sällan används annars. En ständig tillgång till el innebär oftast också att vi använder mer energi än vad vi behöver. För att öka energiresiliensen i samhället så forskar man kring hur vardagsprodukter kan designas för att minska hushållens sårbarhet vid till exempel ett strömavbrott, och bidra till en mer flexibel efterfrågan på energi. 

I projektet utvecklas designriktlinjer och lösningsprinciper för hur till exempel alternativa kraftkällor kan integreras i el-produkter, men också hur hushåll kan få kunskap kring energioberoende alternativ, eller ifrågasätta normer kring energianvändning och vad det innebär att klara sig själv. Med dessa kunskaper kan hushållens energiresiliens öka i både vardag och i kris, och ge inspiration till mer resurseffektiva lösningar redan idag. Exempel på energiresilienta produkter kommer att tas fram, testas, och utgöra grunden i en utställning som väcker tankar om energiresiliens. Projektet kommer även att ta fram riktlinjer för energiresiliens i produkter så att teknikbranschen kan applicera dessa i framtida produkter.
 

Kontakt


Finansiärer

HSB Living lab
Energimyndigheten
 

Sidansvarig Publicerad: ti 17 maj 2022.