Bild Eva Simonsen
​Eva Simonsen gillar att diskutera gränssnitt.​​
​Foto: Henrik Sandsjö

Design av kontrollrum mer effektiv med tidig utvärdering

​Designen i ett kontrollrum, i form av gränssnitt och arbetsrutiner, har stor påverkan på både produktivitet och driftsäkerhet. Operatörernas välbefinnande beror också på hur väl anpassat systemet är utifrån ett mänskligt perspektiv. Evas Simonsens forskning handlar om utvärdering av kontrollrum utifrån perspektivet människa-maskinsystem med fokus på säkerhet.
Kraftcentralen bildNär kontrollrum byggs eller modifieras är det viktigt att de stödjer operatörernas arbetsuppgifter för att åstadkomma en säker drift. Vid förändringar av miljön i kontrollrummet är det därför viktigt att utvärdera vilken påverkan en sådan förändring har. Idag sker utvärderingarna ofta sent i processen vilket försämrar möjligheterna till en effektivt designad miljö. Om man istället utvärderar tidigare och kontinuerligt under utvecklingsprocessen är felen som upptäcks lättare att rätta till. Man kan likna det vid en kock som smakar av en maträtt kontinuerligt för att få information om justeringar som behöver göras. Evas forskning har nyanserat kunskapen om, och utvecklat stöd för, sådan tidig utvärdering så att den kan utföras på ett sätt som ger större nytta.
 

Tar med sig fördjupade kunskaper till industrin

Eva är sedan tidigare civilingenjör i teknisk design från Chalmers och tog examen 2005. Sedan dess har hon arbetat som human factors specialist på Vattenfall där hon mestadels utvecklat och moderniserat kontrollrum. Det som lockade henne att ta tjänstledigt från Vattenfall och börja doktorera var möjligheten att kunna gräva djupare i ämnet än vad som var möjligt i projekt ute i industrin.

 
- Det jag gör nu är att ta med mina erfarenheter från forskarvärlden till att utvärdera och designa kontrollrum ute i industrin.
 
Hon är, enligt egen utsago, nästan lite för intresserad av kontrollrum och human factors och diskuterar gärna dessa ämnen även på fritiden. Då brukar hon uppröras över hur dåliga gränssnitt vi ofta tvingas att använda i arbetslivet. Förutom att diskutera gränssnitt och arbetsmiljöer  så gillar hon att även att vandra, konst och kultur. Dessutom så har hon en faiblesse för filmiska kostymdraman, fantasyböcker och bröd. 

 

Avhandling och forskarskola

 

 

Publicerad: fr 28 sep 2018.