Chalmersforskare bild

Foto: Marcus Folino

Chalmersforskare i expertgrupp för cirkulär ekonomi

​Anneli Selvefors, forskare vid avdelningen Design & Human Factors, har utsetts av Delegationen för cirkulär ekonomi till expert i referensgruppen design för cirkularitet. Expertgruppen ska stödja delegationen i omställningen till cirkulär ekonomi.
​Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som är placerat hos Tillväxtverket och verkar för att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället.  

Delegationen ska utgöra ett kunskapscentrum och fungera som en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader.

I sitt arbete har delegationen nu utsett referensgrupper till tre prioriterade områden; plast, offentlig upphandling, och design för cirkularitet. I referensgrupperna samlas experter som med sin sakkunskap och erfarenhet ska stödja delegationens arbete. Referensgrupperna träffades för första gången 14 juni och kommer sammanträda vid ett antal tillfällen för att bistå delegationen med expertråd samt ge förslag på styrmedel och åtgärder.

Anneli Selvefors, som leder forskningstemat ”Cirkuläritet och hållbar produktanvändning” på avdelningen Design & Human Factors, har under många år forskat på hur design kan möjliggöra ett mer hållbart vardagsliv, både med fokus på resursanvändning och cirkuläritet. Framförallt har hon under senare år studerat konsumentens roll i den cirkulära ekonomin och utforskat möjligheter för att utveckla nya produkter och tjänster för cirkulär konsumtion.

—    Om vi kan förstå mer om vad cirkulär ekonomi innebär eller kan komma att innebära för människor i vardagen kan vi identifiera viktiga hinder och svårigheter. Genom denna kunskap kan vi sedan identifiera nya designstrategier och testa nya sätt att stödja en omställning från linjär till cirkulär konsumtion, säger Anneli Selvefors.

Hennes forskning visar att diskussionen kring designmöjligheter för att stödja cirkularitet inte bara bör fokusera på hur företags affärsmodeller och produktionsprocesser kan göras mer cirkulära. Det är av stor vikt att också diskutera möjligheter från ett användarperspektiv och utforska hur cirkulära konsumtionsprocesser kan stödjas så att människor ser cirkulära alternativ som mer attraktiva än linjära.

Med ett sådant perspektiv blir det tydligt hur viktigt det är med lösningar som gör att produkter kan nyttjas av flera användare under lång tid. Det handlar inte bara om att produkter ska hålla länge, det måste också, till exempel, vara lätt att modifiera produkter så de kan tillfredsställa nya behov som uppstår över tid, inspektera produkters skick och prestanda så deras värde kan bedömas, samt radera eller medvetet bidra till produkters användarhistorik. För att fler människor ska återanvända produkter i större utsträckning behöver produkter och tjänster designas på ett sätt som gör cirkuläritet till en självklar del av vardagen. 

Mer information


Sidansvarig Publicerad: ti 25 jun 2019.