Bild på Björn Johansson som håller i ett diplom

Foto: Marcus Folino

Uppmärksammas som mötesambassadör

Björn Johansson är en av de personer som Göteborg & Co ansett varit extra betydelsefulla för Göteborg som mötesstad.

Björn Johansson mottar priset för sin insats som "general chair" för Winter Simulation Conference. Wintersim är en prestigefylld årlig konferens som samlar forskare och professionella över hela världen inom industri, akademi och myndigheter. Konferensens tema ”Simulation for a Noble Cause” handlade om att använda den kraft och kunskap som kan uppnås genom modellering och simulering, och att ta ansvar för de handlingar som påverkar samhället.

Syftet med priset är att uppmärksamma och tacka personer som har ansetts varit extra betydelsefulla för Göteborg som mötesstad. Dessa person har fungerat som ambassadörer för staden och har, genom sin expertis och renommé, en avgörande roll i att Göteborg får stå värd för möten.

I år deltog åtta diplommottagare i närvaro av kommunfullmäktiges ordförande och representanter för akademins ledningar vid en högtidlig ceremoni i Residenset.

Mötesambassadörer
Foto: Marie Ullnert Göteborg & Co

Andra nyckelpersoner som uppmärksammades är verksamma inom bland annat kommunikation i rymden, luft och klimat, gerontologi, intensivvård och neurovetenskap.


Sidansvarig Publicerad: on 04 dec 2019.