Bionedbrytbara sugrör
​Bionedbrytbara sugrör som här visas av forskarstudenterna Abhijit Venkatesh, Angelica Avella and Lilian Forsgren, alla verksamma vid Institutionen för industri och materialvetenskap, Chalmers.
​Foto: Roland Kádár

Bionedbrytbara sugrör

​Ett bionedbrytbart sugrör har utvecklats i pilotskala av avdelningen för Konstruktionsmaterial vid Chalmers, Tetra Pak och Polykemi i samverkan, bestående av polykaprolakton förstärkt med cellulosabaserade nanokristaller. Den här materialkombinationen användes med syftet att göra sugrören bionedbrytbara även i saltvatten.
Bionedbrytbart sugrör
Sugröret av denna biokomposit visar tillämpning av resultat från det pågående forskningsprojektet Cellulose Nanocomposites, finansierat av Stiftelsen Strategisk Forskning som genomförs vid Chalmers tillsammans med KTH och som stöds av Tetra Pak, Polykemi och Borregaard.

 
För mer information kontakta Antal Boldizar.

 

 

 

 
Bionedbrytbara sugrör


 
Bionedbrytbara sugrör
Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2020.