Bild byggarbetsplats
​Foto: J-O Yxell

AFA satsar på forskning om personlig skyddsutrustning

​Personlig skyddsutrustning – strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext. Det är temat för ett av de tretton forskningsprojekt som AFA försäkring väljer att satsa på.
Bild arbetsplatsPå senare år har arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro ökat och fortfarande inträffar tillbud som hade kunnat förebyggas med rätt personlig skyddsutrustning. I byggbranschen och fartygsbranschen finns arbetsmiljöer där olyckor inträffar på grund av felaktig användning av skyddande utrustning. En analys av hur personlig skyddsutrustning används i dessa branscher och utformning av rekommendationer för ökad användning kan bidra till att minska antalet arbetsolyckor och skador.

Anna-Lisa Osvalder tilldelas 2 794 000 kronor för att kartlägga orsakerna till att personlig skyddsutrustning används, används fel eller inte används alls på företag i bygg- respektive fartygsbranschen. I projektet ingår litteraturstudier, användarstudier, utvärdering av skyddsutrustning samt utveckling av strategier och rekommendationer för ökad användningen av skyddsutrustning genom anpassning till användare och arbetsuppgift. 


SkyddsutrustningProjektet pågår till och med mars 2022 och förväntas generera kunskap om orsakerna till att skyddsutrustning inte används eller används på ett felaktigt sätt. De strategier och rekommendationer som ska tas fram väntas kunna hjälpa organisationer i olika branscher att öka användningen av rätt personlig skyddsutrustning.


Kontakt

Bild Anna-Lisa Osvalder Anna-Lisa Osvalder är verksam på avdelningen Design & Human Factors vid Institutionen för industri och materialvetenskap, Chalmers. Projektet ska göras i samarbete forskarna Cecilia Österman på Linneuniversitetet i Kalmar och Jonas Borell på avdelningen för ergonomi på Lunds tekniska högskola.

Anna-Lisa Osvalder, professor i människa-maskinsystem, Chalmers tekniska högskola, tel: 031–772 36 43, e-post: alos@chalmers.se.

Tretton forskningsprojekt har beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års fjärde anslagsomgång.

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jan 2020.